16 december inloopavond visie Noorder IJ-plas

Maandag 16 december is er een inloopavond over het Ruimtelijk Toetsingskader Noorder IJ-plas.

Tijd en Locatie

  • Maandag 16 december van 19.00 – 21.30 uur
  • Maakgemeenschap De Hoop, Barndegat 6-8, 1505 NH Zaandam
  • Initiatiefnemer: Gemeente Amsterdam

Thematafels

Het is de afsluitende avond in een reeks bijeenkomsten om te komen tot een visie op de Noorder IJ-plas en een bijbehorend toetsingskader. Tijdens deze inloopavond zijn er thematafels waar wij geïnteresseerden en omwonenden uit Amsterdam en Zaanstad bijpraten over de volgende onderwerpen:

  • Het ambtelijk concept Ruimtelijk Toetsingskader Noorder IJ-plas
  • De Dam tot Dam fietsroute
  • De AVANT verkeersinrichting en beeld-kwaliteitsplan Thorbeckeweg (N516) Zaanstad
  • Ontwikkelingen in de Achtersluispolder Zaanstad
  • Windenergie in Amsterdam, Amsterdam Klimaat Neutraal
  • Verondieping van de plas en grondbank werkzaamheden

Aanwezigen

Tijdens deze avond is tevens gemeente Zaanstad, Waternet en de vervoersregio aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Tijdens de bijeenkomst kunt u ook hier weer uw opmerkingen achterlaten in de daarvoor bestemde ‘inbox’.

Meer informatie>>

Share Button