22 augustus start werkzaamheden kruising Wibaut-Thorbecke

Bereikbaarheid inrit Pieter Lieftinckweg gegarandeerd

Eén van de geplande maatregelen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren is de realisatie van een onderdoorgang bij kruising Wibautstraat – Thorbeckeweg. Op dit moment is het projectteam bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor deze onderdoorgang. Er wordt 22 augustus gestart met het verplaatsen van de kabels en leidingen die nu onder het kruispunt liggen. Om dit te kunnen doen, is het nodig een deel van de Wibautstraat (tussen de Pieter Jelles Troelstralaan en de Thorbeckeweg) tijdelijk af te sluiten. Dit betekent dat auto’s en (brom)fietsers een andere route moeten kiezen. In de bijgevoegde bewonersbrief, staat beschreven en is afgebeeld hoe de tijdelijke verkeerssituatie wordt.

Voor de bereikbaarheid van de bedrijven die via de inrit Pieter Lieftinckweg bereikbaar zijn geldt het volgende. Van de boring ondervinden zij geen hinder. De bereikbaarheid blijft gegarandeerd. Op het moment dat de oude kabels en leidingen in open ontgraving worden verwijderd ter hoogte van de inrit Pieter Lieftinckweg, zal de aannemer de inrit uitsluitend voor de helft dichtzetten zodat het verkeer altijd doorgang blijft houden. Ook tijdens deze werkzaamheden blijven de bedrijven dus altijd bereikbaar.

Share Button