19 juli onderhoud wisselbuis 2e Coentunnel

Van 19 juli tot 9 september is de wisselbuis van de 2e Coentunnel afgesloten voor verkeer. In deze periode wordt hittewerende bekleding aangebracht om de tunnel extra te beschermen in geval van een extreem grote brand. In de zomer van 2025 werkt Rijkwaterstaat in de andere tunnelbuis en is de gehele tunnel van Amsterdam-West naar Noord afgesloten.

Hinder voor de weggebruiker
Van vrijdag 19 juli 21.00 uur tot maandag 9 september 05.00 uur is de wisselbuis van de 2e Coentunnel dicht. De hinder door de sluiting wordt (deels) opgevangen door de hele dag alle beschikbare rijstroken richting het noorden open te stellen. Hierdoor heeft noordwaarts verkeer niet 3 maar 4 rijstroken ter beschikking.

Door het niet kunnen inzetten van de wisselbuis kan verkeer van de A8 naar A10 West in de ochtend extra hinder verwachten. Ook tijdens de avondspits kunnen de werkzaamheden hinder veroorzaken (zie kaartje).

Let op: 2 keer gehele afsluiting Amsterdam-West naar Amsterdam-Noord
Van vrijdag 19 juli 21.00 uur tot zaterdag 20 juli 13.00 uur sluiten we de gehele 2e Coentunnel af. Ook van zaterdag 7 september 23.59 uur tot maandag 9 september 5.00 uur (het laatste weekend) is de 2e Coentunnel volledig gesloten. Dit heeft te maken met voorbereidende en afrondende werkzaamheden.

Verkeer dat dan van Amsterdam-West richting Amsterdam-Noord wil, rijdt een ‘rondje ring’. Dus via de A10 Zuid en de Zeeburgertunnel. Verkeer dat van Zaanstad/Amsterdam-Noord richting West wil, kan wel gewoon door de tunnel.

Zomer 2025: Verkeershinder rondom Coentunnel en omleiding
In de zomer van 2025 werkt Rijkwaterstaat 9 weken aan de andere tunnelbuis. Verkeer dat van Amsterdam-West naar Noord wil, kan in die periode niet door de tunnel en niet door de wisselbuis, behalve nood- en hulpdiensten en het openbaar vervoer. Verkeer wordt dan omgeleid via de A10 Noord (‘rondje ring’) en de A5/A9 richting Zaanstad/Purmerend en Alkmaar.

Herstel brandwerendheid 2e Coentunnel
Uit onderzoek is gebleken dat bij een heel intense brand mogelijk sprake kan zijn van een verminderde brandwerendheid van het beton dat gebruikt is in de 2e Coentunnel. Een brand die, zover wij weten, nog nooit is voorgekomen. Beide tunnelbuizen zijn dan ook veilig voor weggebruikers. Mede door veiligheidssystemen in tunnels die voorkomen dat een brand escaleert en die de impact van een brand beperken.

Alleen, naast veiligheid kijkt Rijkswaterstaat ook naar de economische waarde van tunnels. Een verstoring van verkeersstromen kan grote impact hebben op de bereikbaarheid van Amsterdam. De 2e Coentunnel moet na een eventuele brand dan ook snel weer beschikbaar zijn voor verkeer. Door de verminderde brandwerendheid in deze tunnel kan de gevolgschade van een incident zo groot zijn dat die na een brand lange tijd niet gebruikt kan worden. Daarnaast kunnen de kosten voor herstel hoog oplopen. Daarom brengt Rijkswaterstaat extra beschermende, hittewerende bekleding aan.

De sluiting van de tunnel combineren we zoveel mogelijk met andere werkzaamheden en projecten. Ook blijven we de reguliere onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, om achterstand te voorkomen.

Onderhoudsopgave Rijkswaterstaat komende jaren
Veel wegen, bruggen en tunnels in Noord-Holland hebben onderhoud nodig. Daarom werkt ook Rijkswaterstaat WNN de komende 10 jaar aan de grootste onderhoudsopgave ooit. Naast dit groot onderhoud gaan de dagelijkse werkzaamheden gewoon door. Zoals het maaien van de bermen en het vervangen van lampen voor ledlampen. Zo zorgen we ervoor dat de wegen goed bereikbaar en beschikbaar blijven.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op www.rijkswaterstaat.nl/onderhoud-coentunnel of uw vraag stellen via werkzaamhedenringA10@rws.nl.

Share Button