Aangepast vervoersplan Connexxion

Nu het jaar 2020 achter ons is, kunnen we vaststellen dat de coronapandemie een stempel heeft gedrukt op onze samenleving. In 2021 is dit nog steeds flink merkbaar. Thuiswerken, digitaal vergaderen en minder fysieke ontmoetingen zijn eerder de norm dan een keuze. Dit is ook in het openbaar vervoer duidelijk zichtbaar. De reizigersaantallen zijn binnen het gehele landelijke openbaar vervoer in zowel trein, bus, tram als metro meer dan voorzien gedaald. Ook van een hyperspits is geen sprake meer. In onderstaande grafiek zien we dat het niveau van aantal instappers in de concessie Zaanstreek eind januari 2021 slechts 39% betrof van het aantal instappers in diezelfde maand in 2019.

Door de gedaalde reizigersaantallen was er noodzaak om in 2021 te komen tot ‘Plan B’, een aangepast vervoerplan dat op 3 januari jl. is ingegaan. In dit vervoerplan is het totaal aantal dienstregelingsuren gereduceerd met ongeveer 10% en hierbij worden gemiste reizigersopbrengsten voor een groot gedeelte aangevuld met de ‘Beschikbaarheidsvergoeding OV’ (BVOV) vanuit de Rijksoverheid. Het lage reizigersaantal heeft grote (financiële) consequenties waardoor – wanneer de BVOV niet meer ter beschikking wordt gesteld – het huidige voorzieningenniveau moet worden aangepast om zo kosten en opbrengsten weer in balans te brengen en aan te sluiten bij de mobiliteitsvraag. Deze aanpassing maakt onderdeel uit van het transitieplan dat door Connexxion en Vervoerregio wordt opgesteld. U vindt het concept vervoersplan hier. 

Het plan behelst ondermeer een forse teruggang in nachtbussen (naar Amsterdam zelfs niets meer) en het wegsnijden van de gehele halte ‘Hotels Vijfhoek’. Lees hier meer Bushalte Begraafplaats sneuvelt | De Orkaan

Share Button