Aangescherpte veiligheidsactie ATN en politie

Op de parken vertegenwoordigt door OVZZ  wordt er overlast ervaren van  zwerfvuil dat veelal veroorzaakt wordt door de hangjongeren. Naast zwerfvuil is er overlast van het rondhangen op zich.

Op Zuiderhout hebben de winkeliers de collectieve beveiliger ATN erbij betrokken om gezamenlijk hier wat aan te doen. Dit heeft geresulteerd in een afsluiting door middel van hekken ter hoogte van Loods 5 om de toegang te kunnen versperren. Daarnaast wordt deze locatie enige tijd scherp in de gaten gehouden door ATN in samenwerking met de politie.

Ervaart u overlast op het bedrijventerrein? Contact ons via info@ovzz.nl of kijk hier voor de belangrijke telefoonnummers.