Aanpak Thorbeckeweg, wat is de planning?

De verkeersdrukte op de Thorbeckeweg in Zaandam wordt aangepakt. Het wordt veiliger voor fietsers. Het openbaar vervoer wordt verbeterd. En nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen krijgen een betere bereikbaarheid. Er moet kortom veel gebeuren. Maar is er al zicht op de planning? We vroegen het aan projectleider Jasper Hink, werkzaam bij Vervoerregio Amsterdam.

‘De besluitvorming en planning van dit project worden in het najaar vastgesteld. Tot die tijd wordt er hard gewerkt achter de schermen’, begint Jasper Hink. ‘Maar werken aan zo’n groot project in coronatijd is best lastig’, vertelt hij verder. ‘We kunnen geen inloopavonden of vergaderingen organiseren. Veel pakken we nu online op. De stikstof-discussie begin 2020 zorgde ook voor vertraging. Er zijn diverse aanvullende onderzoeken nodig om de stikstof-effecten in beeld te krijgen. En we willen nog een keer langs de betrokken gemeenteraden en de regioraad van de Vervoerregio. Dit alles heeft invloed op de dagelijkse planning.’

Voorbereidende werkzaamheden 
Hink verwacht dat er deze winter een start kan worden gemaakt met de eerste werkzaamheden. ‘Dan moet je denken aan het graven naar ondergrondse kabels en leidingen. En het ‘bouwklaar’ maken van de route door aanpassing van stoep of weg. Begin 2021 gaan we een aannemer selecteren. De echte bouwwerkzaamheden kunnen dan in 2022 van start. En als alles goed verloopt zou de Thorbeckeweg dan midden 2024 klaar kunnen zijn.’

Belangrijke verkeersader
De Thorbeckeweg is een belangrijke weg voor velen. Bewoners, bedrijven, woon/werkverkeer maken allemaal gebruik van deze weg. ‘Hoe pakken jullie dit aan tijdens de werkzaamheden? Jasper: ‘Het verkeer wordt een van de grootste uitdagingen van dit project. We kunnen de weg niet zomaar afsluiten. Daarom betrekken we alle partijen bij het maken van plannen hiervoor. En we vragen aan toekomstige aannemers en bouwers hoe zij denken de overlast zoveel mogelijk te beperken. Maar dat er overlast zal zijn bij zo’n groot project, valt helaas niet te voorkomen.’ 

 

Share Button