Update windmolens Noorder IJplas/Cornelis Douwesterrein

Het projectteam Amsterdam Wind heeft ons onderstaand bericht gestuurd:

Graag informeren we u met dit bericht over de ontwikkeling van coöperatieve windenergie in het gebied Noorder IJplas en Cornelis Douwesterrein. Onze plannen gaan een nieuwe fase in. Deze zomer begint onderzoeksbureau Bosch & Van Rijn met de onderzoeken om milieueffecten van verschillende mogelijke opstellingen van windturbines in het gebied in kaart te brengen. Dit gebeurt in het kader van de milieueffectrapportage MER.

Eind vorig jaar werd de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gepubliceerd. In deze NRD beschreven wij o.a. welke milieueffecten we gaan onderzoeken en op welke manier dat gaat. Hierin stonden ook de aantallen (3 tot 5 windturbines) en de mogelijke hoogtes (150 – 200 m) die we willen gaan onderzoeken, zodat een goede vergelijking kan worden gemaakt.

Wat nog niet in de NRD stond is welke plekken voor windturbines nu precies worden onderzocht (de opstellingsalternatieven).

Onderzoek naar opstellingsalternatieven
De MER gaat in kaart brengen wat de te verwachten milieueffecten zullen zijn op de omgeving  van een opstelling zonder windturbines ofwel het nul alternatief, en drie opstellingen met windturbines. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken en de rapportage (MER) kunnen we een keuze maken voor een opstellingsalternatief en hiervoor een vergunningaanvraag indienen.

Hoe zijn we uitgekomen op deze opstellingsalternatieven?
Het alternatief zonder windturbines is tijdens de omgevingsberaden ingebracht. Feitelijk is dit de huidige situatie. Verschillende effecten van de turbines kunnen we zo vergelijken met de situatie dat er geen turbines zouden staan.

Wanneer we rekening houden met alle beperkingen waar we mee te maken hebben in het zoekgebied, blijven er 7 plekken over waar een windturbine zou kunnen. We hebben deze geclusterd in drie opstellingsalternatieven.
Op onze site geven we alle informatie. We hebben ook kaartjes geplaatst met de drie opstellingsalternatieven met windturbines. We verwijzen u daarom graag naar onze website: https://amsterdam-wind.nl/de-opstellingsalternatieven-die-we-gaan-onderzoeken/ 

Visualisaties
Voor deze opstellingsalternatieven hebben we visualisaties laten maken. Voor elk van de opstellingsalternatieven hebben we verschillende zichtpunten laten maken, zodat iedereen kan zien hoe het vanaf verschillende plekken eruit ziet als de turbines er zouden staan. Deze kunt u bekijken via onze site: https://amsterdam-wind.nl/de-opstellingsalternatieven-die-we-gaan-onderzoeken/

Hoe gaat het nu verder?
Later dit jaar bespreken we resultaten van de MER onderzoeken met deelnemers aan het omgevingsberaad en andere stakeholders in het projectgebied. Op basis van deze inzichten kiezen we voor welke voorkeursalternatief we een vergunningprocedure starten. Als we uitkomen op een voorkeursalternatief dat een mix is van bovengenoemde opstellingen, dan laten we deze specifieke opstelling onderzoeken om de milieueffecten van dit nieuwe opstellingsalternatief inzichtelijk te krijgen.

Share Button

Uitnodiging 16 juni BBQ bij Autobedrijf Nieuwendijk

Graag nodigen we je uit voor de BBQ op donderdag 16 juni bij Autobedrijf Nieuwendijk. Met de vorige 

Schuif je aan? Even bijpraten in goed gezelschap met een borrel in de ene en een satétje in de andere hand.

Wij hebben er al zin in!

Locatie: Autobedrijf Nieuwendijk, Pieter Ghijsenlaan 5, 1506 PW Zaandam

Tijd:
17.00-18.00 uur inloop
18.00-20.00 uur BBQ

Meld je aan via info@ovzz.nl.

Share Button

Voorkomen van oververhitte telefoons of opladers

Brand veroorzaakt door je telefoon tijdens het opgeladen. Kan dat? Ja, dat kan zeker! Er kan ook brand ontstaan door de oplader die in het stopcontact zit, zonder dat er een telefoon aan verbonden is. Na het opladen van je telefoon is het verleidelijk om de oplader in het stopcontact te laten zitten, maar dit kan brandgevaarlijke situaties met zich meebrengen. Lees verder voor tips voor het voorkomen van oververhitte telefoons en opladers. “Voorkomen van oververhitte telefoons of opladers” verder lezen

Share Button

Uitkomst enquête herinrichting Thorbeckeweg

Eerder hebben we een enquête verzonden over de herinrichting van de Thorbeckeweg. De vragen gingen over de aanpak van de herinrichting vanuit de wensen van de ondernemers, zodat de gemeente dit mee kan nemen in de aanbesteding.

De uitkomst van de enquête kun je hier terugvinden.

Meer informatie over het project kun je hier vinden.

We houden je op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.

Share Button

Uitnodiging 16 juni BBQ bij Autobedrijf Nieuwendijk

Graag nodigen we je uit voor de BBQ op donderdag 16 juni bij Autobedrijf Nieuwendijk. Met de vorige 

Schuif je aan? Even bijpraten in goed gezelschap met een borrel in de ene en een satétje in de andere hand.

Wij hebben er al zin in!

Locatie: Autobedrijf Nieuwendijk, Pieter Ghijsenlaan 5, 1506 PW Zaandam

Tijd:
17.00-18.00 uur inloop
18.00-20.00 uur BBQ

Klik hier om je aan te melden of stuur een mailtje naar info@ovzz.nl.

Share Button

Gratis kantoormeubelen via Foekens Sloopcombinatie

Vanaf 2020 is Foekens Sloopcombinatie BV bezig met circulair slopen en demonteren. Op deze manier streven zij naar een circulaire economie na waar afval verdwijnt, omdat er van het afval een nieuwe grondstof wordt gemaakt of dat het product wordt geupcycled. “Gratis kantoormeubelen via Foekens Sloopcombinatie” verder lezen

Share Button

Voorstel bestuurslid Rob Karst, een belangenbehartiger voor ondernemers in hart en nieren!

Rob Karst zal aantreden tot het bestuur van OVZZ. Het bestuur van de Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid is daar erg blij mee! Uiteraard zullen we daarvoor de nodige formele stappen nemen en zijn voordracht voorleggen aan onze leden. Hij zal zich op voorhand wel al actief inzetten voor OVZZ. “Voorstel bestuurslid Rob Karst, een belangenbehartiger voor ondernemers in hart en nieren!” verder lezen

Share Button

Elektriciteitsnet overbelast

In alle media wordt regelmatig aandacht besteed aan de problematiek rond het elektriciteitsnet.

De huidige infrastructuur voldoet niet meer. Het ombouwen van gas naar elektra, de verdere electrificering van bedrijfsprocessen en uitbreiding van het elektrisch vervoer heeft ervoor gezorgd dat het net overbelast raakt en al is. “Elektriciteitsnet overbelast” verder lezen

Share Button

Wist u dat? Handige tips over duurzaamheid

Wist u dat:

  • We in 2040 van het gas af moeten;

 

  • Sinds 2019 bedrijven met een verbruik van > 50.000 kWh of > 25.000 m3 informatie plicht hebben en energie besparende maatregelen welke zich binnen 5 jaar terugverdienen moeten uitvoeren. Met de alsmaar stijgende energieprijzen is de terugverdientijd steeds sneller te realiseren. Laat het eens onderzoeken, beter voorbereid dan overvallen.

“Wist u dat? Handige tips over duurzaamheid” verder lezen

Share Button

SAENZ leden besparen in 2022 gezamenlijk € 1.000.000,00

Op hun energierekening!

De leden van de werkgroep “Inkoop SAENZ” hebben in 2020 een vooruitziende blik gehad waar de leden optimaal van profiteren! “SAENZ leden besparen in 2022 gezamenlijk € 1.000.000,00” verder lezen

Share Button