Balkenhavengebied: milieu categorie moet behouden blijven

OVZZ is aangeschoven bij het overleg rondom de gebiedsvisie voor het Balkenhaventerrein/Hemkade. De gemeenteraad wil de milieuklasse afwaarderen om wonen mogelijk te maken. OVZZ trekt hierin samen op met ORAM (Ondernemend Amsterdam) en heeft een brief gestuurd aan het College van B&W om dit tegen te gaan. De druk op bedrijventerreinen met een hoge milieu categorie is hoog en door de transformatie van bedrijventerreinen als de Achtersluispolder wordt deze schaarste nog groter. Daarnaast is het combineren van wonen en dit type bedrijvigheid gecompliceerd als het gaat om geluidscontouren, geur- en stofhinder.

OVZZ en ORAM vinden het noodzakelijk om de schaarse ruimte die er nog is voor dit type bedrijvigheid te behouden. Ze zijn immers noodzakelijk voor de transitie naar een duurzame en circulaire economie en bovenal biedt het werkgelegenheid voor de inwoners van Zaanstad en omstreken. OVZZ en ORAM wijzen deze suggestie voor de wijziging van de milieu categorie dan ook in alle vormen af.

Share Button