Belangrijke punten uit het KVO-KI overleg

Op dinsdag 20 maart heeft de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen – Kwaliteit en Infrastructuur een overleg gehad. Enkele belangrijke punten uit dit overleg:

Najaarsbijeenkomst

Zaandelta wil graag met de verschillende ondernemersverenigingen in Zaanstreek op nieuw een najaarsbijeenkomst organiseren. Vorig jaar vond het plaats bij Brandweer Zaanstad. Zaandelta is bezig met het bij elkaar brengen van de verschillende verenigingen zodat er een programma samengesteld kan worden.
Cijfers brandweer en politie
Brandweer en politie zijn bezig met een overzicht van de incidentcijfers over 2017. Eind april komt hier meer duidelijkheid over.

 

Hercertificering KVO november 2018

In november 2018 is het alweer tijd voor de audit betreffende de hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Contacten met MKB zijn inmiddels gelegd om het op te starten. Nog voor de zomer zal er een enquête verstuurd worden onder de ondernemers in het gebied om te bepalen hoe schoon, heel en veilig u het gebied vindt en wat de verschillen zijn met vorige jaren. Aan de hand van de uitkomst wordt een maatregelenmatrix gemaakt die Zaandelta de komende jaren weer zal volgen. Voor de enquête hebben we een respons van minimaal 20% nodig, dus nu alvast de oproep om de enquête in te vullen wanneer het beschikbaar is!

Schouw 20 maart 2018

Op 20 maart hebben politie, brandweer en gemeente een schouw gehouden in het gebied. De ondernemers uit de werkgroep doen dit ook elk kwartaal, maar instanties zoals politie, beveiliging etc. kijken vanuit hun eigen professie naar bepaalde zaken. Zo kunnen we alles afdekken. De uitkomst van de schouw wordt gerapporteerd in een verslag en instanties worden aangezet tot actie. Over het algemeen was de staat van de openbare ruimte in orde. Wel viel op dat het eigen terrein van verschillende ondernemers wel wat aandacht kon gebruiken. Hier is een oproep over geplaatst in de website, nieuwsbrief en app.

 

Op zoek naar ondernemers voor uurtje schouw in uw gebied

Na het vertrek van Louis Verhoef en André Winthorst zijn er enkele gebieden die ‘over’ blijven ten behoeve van de kwartaalschouw. Het betreft het gebied rond de Dwarstocht, Zijtocht en Albert Hein, de wijk ten zuiden van de Hoofdtocht (Rijder, Daalderweg, etc.). En de noordkant van de Hoofdtocht (Penningweg en omgeving). Bent u ondernemer in het gebied en staat u ervoor open om 1 keer in de drie maanden zelf een uurtje de openbare ruimte te controleren op mankementen? Dan gaat het bijvoorbeeld om gaten in de weg, trottoir dat stuk is, scheve lantaarnpalen, ontbrekende bewegwijzering etc. Wij vernemen het graag via info@zaandelta.nl. Deze oproep wordt ook gecommuniceerd in de nieuwsbrief, website en app.

Centrale vrachtwagenparkeerplaats

Vanwege de overlast met het langdurig parkeren van vrachtwagens met betrekking tot het dumpen van vuil en het creëren van onveilige verkeerssituaties, zou Zaandelta graag een oplossing zien door middel van een centrale vrachtwagenparkeerplaats. Deze vraag ligt al enige tijd bij gemeente Zaanstad, maar de vraag blijft of het een taak is van de gemeente. Het is inmiddels aangemeld als project in een pilot, maar het is afwachten of dit project hiervoor uitgekozen wordt.

Voor wat betreft de kruising Grote Tocht/Zijtocht waar deze vrachtwagens onder andere staan, worden voor het vuiloverlast meer en grotere afvalbakken geplaatst. Daarnaast is de gemeente bezig met het plaatsen van parkeerbielzen om het parkeren van vrachtwagens moeilijker, zo niet onmogelijk te maken.

Drugsoverlast

Van een ondernemer kregen we de vraag of er bekend is of er last is van drugsoverlast. Bij deze ondernemer voor de deur werd vanuit een auto drugs gekocht/gebruikt. Bij de politie is dit niet bekend. Wanneer u overlast ervaart, kunt u hiervan aangifte doen. Hier vindt u de belangrijke contactgegevens https://ovzz.nl/meldpunt-overlast

Heeft u vragen of opmerkingen van de werkgroep? Laat het ons weten via info@zaandelta.nl.

Share Button