Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Interim voorzitter | Vincent van Vliet – Sturm BV,  voorzitter werkgroep Transitie Achtersluispolder

Bestuurslid | Lars van Wijngaarden, Rabobank – tevens voorzitter werkgroep Communicatie & Evenementen

Penningmeester | Pieter Kok, Kok Finance

Secretaris | Paul Zonneveld, Bayar Cleaning & Fixing, werkgroeplid KVO-KI

Bestuurslid | Rob Karst, voorzitter werkgroep Duurzaamheid , voorzitter werkgroep KVO, ondersteuning werkgroep Transformatie

Bestuurslid | Tom Günther – Günther Bedrijfsmakelaars

Het bestuur wordt ondersteund door:

Directeur | Rob Smits, Bureau voor Durf

Secretariaat | Tamara Mol, TOOS office ondersteuning

OVZZ is op zoek naar een voorzitter en aanvulling in het bestuur. De vacatures kun je hier terugvinden.

Het OVZZ bestuur vergadert elke maand bij TOOS office ondersteuning op de Sluispolderweg 13a13 in Zaandam. Tot een week voor de vergaderingen kunt u eventuele punten voor de agenda aandragen. Een telefoontje of mailtje naar het secretariaat volstaat.

Jaarverslag van de Voorzitter over het verenigingsjaar 2022
Het jaar 2022 is ten einde en het bestuur kan terugzien op een mooi jaar voor onze vereniging. Na 2 jaren met weinig of geen activiteiten konden de geplande activiteiten gelukkig doorgaan.

Ons ledenaantal bedraagt per 31 december 188, vorig jaar was dit 183.

Het Bestuur heeft in 2022 gefunctioneerd met zeven benoemde bestuursleden. Rob Smits is afgetreden als voorzitter en sinds maart gestart als directeur van de vereniging. Herm Nieste heeft afscheid genomen en is tijdelijk opgevolgd door Vincent van Vliet. De positie van Gerrit Aafjes in de werkgroep Duurzaamheid is overgenomen door Rob Karst (inmiddels definitief bestuurslid). Het penningmeesterschap is overgedragen aan Pieter Kok (inmiddels definitief bestuurslid).

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen met hun functies:

  • Vincent Van Vliet – interim voorzitter en werkgroep Transformatie gebieden
  • Rob Karst – interim vice voorzitter, werkgroep Duurzaamheid en ondersteuner KVO
  • Pieter Kok, penningmeester
  • Paul Zonneveld, Werkgroep KVO
  • Tom Gunther, portefeuille infrastructuur
  • Lars van Wijngaarden, werkgroep communicatie

Vergaderingen

Het Bestuur heeft in 2022 tien keer vergaderd. Het vergaderschema wordt over het algemeen gesproken in de maand november vastgesteld voor het komende jaar.

ALV
De Algemene Ledenvergadering (ALV) vond plaats op 14 april 2022. De firma Winnubst was onze gastheer. Na de toespraak van de voorzitter gaf Rob Smits aan wat de activiteiten waren geweest: het maken van een professionaliseringslag, de banden zijn politiek aangehaald alsmede met  Hoogtij,  ORAM, Oostzaan en de VEBAN. Speerpunten 2022 vastgesteld: Kwaliteit van ons gebied, duurzaamheid en circulariteit en werkgelegenheid, gebiedsgericht ASP. Gerrit hield een bevlogen verhaal over de samenwerking met Saenz en de mogelijkheden voor ondernemers. De avond verliep verder informeel en voorspoedig.

Evenementen

De vereniging organiseerde in 2022 de volgende evenementen:

  • 14 april ALV bij Winnubst Grafische Industrie
  • 23 juni BBQ bij Autobedrijf Nieuwendijk
  • 13 oktober KVO lunchbijeenkomst bij Thrive Academy

Communicatie:

Twitter volgers – 165 volgers
LinkedIn volgers – 1336 connecties
Facebook volgers – 86 volgers
Nieuwsbrieven – 10 Nieuwsbrieven
App – 90 downloads
Perspublicaties/interviews: 4x

Activiteiten algemeen:

Wij nemen als OVZZ onze verantwoordelijkheid en hierbij ook het initiatief om onze stad in de toekomst kwalitatief beter en duurzamer voor de Zaankanters te maken. Bedrijven scheppen banen, zorgen voor welvaart, een levendige gemeente en sponsoren lokale activiteiten en zijn de motor van de regionale economie.

We hebben in de start van het jaar advies ingewonnen van de lector bedrijventerreinen aan de Fontys Hogeschool: Cees Jan Pen. Zijn advies hebben we meegenomen in onze visie en aanpak. We hebben in 2022 geïnvesteerd in onze raadscontacten. We hebben een visie ontwikkeld en deze vastgelegd. Daarnaast onze kennis vergroot door meer contact te hebben met andere belangenbehartigers en ondernemersverenigingen. Door de aanstelling van een directeur maakten we in 2022 een professionaliseringsslag.

Op de ingelaste ALV is er in januari besloten de leden te vragen of zij kiezen voor een nieuwe voorzitter of de inzet van een directeur te financieren. Voor dit laatste is gekozen. Na een sollicitatieprocedure met 4 gegadigden is besloten om met Rob Smits verder te gaan. Dit betekende een verhoging van de contributie naar 250 euro. Op het gebied van duurzaamheid hebben we een heldere positionering gevonden en vormgegeven.

Wij begeleiden van onze leden bij duurzaamheid vraagstukken en projecten. De uitdaging van de energie transitie in het algemeen, de transport schaarste en de invloed die dat heeft op zonnestroom installaties. Evenals onze samenwerking met SAENZ

In januari hebben we ingesproken raad principebesluit ASP en de motie “ASP Bezinningsmoment” met Rina Schenk en Rob Karst vormgegeven.
Vanuit de ondernemersvereniging OVZZ zijn we verder bezig om de circulaire mogelijkheden van ons gebied in kaart te brengen. Als startpunt hierbij is het van belang dat we zicht krijgen op data rondom grondstoffenstromen binnen het gebied Achtersluispolder.

Verder zijn we zowel voor het gebied als voor individuele ondernemers actief geweest in de belangenbehartiging. We hebben specifieke leden ondersteund in gebiedsvraagstukken, onderzoeken alternatieve vormen van parkmanagement en gaan het gesprek aan over bijvoorbeeld het aanmeren zee cruiseschip Aurelia t.b.v. Oekraïense vluchtelingen. Verder hebben we successen geboekt met de opstart van een Zaans Energieloket, het voorlopig tegenhouden van een recreatief fietspad door ons gebied. Inzake de transformatie zijn er gesprekken gevoerd met bijna alle raadsleden, gedeputeerde Pels en andere stakeholders (VNO, CBO, Veban, Oram, Maakstad Zaanstad). We hebben inspraak ingezet in de notitie windmolens Cornelis Douwesterrein / Noorder IJ-plas,  label C verplichting voor kantoren en de project Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg. We hebben een lezing gegeven over ons werk bij de Dag van Bedrijventerreinen in mei 2022.

Verder hebben we bijdragen geleverd bij onder andere de opdrachtformulering en opstellen economisch profiel Achtersluispolder en het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan van het noordelijk deel van het Hembrugterrein.

De Green Business Club blijft aangesloten en wij bij hen op het thema duurzaamheid en circulariteit. Verder hebben we de samenwerking met Saenz verder ingezet; met als resultaat dat er een flink aantal subsidies is binnengehaald waarmee onze ondernemers hun voordeel mee kunnen doen. En dit vooral dankzij het vele werk dat Gerrit Aafjes (en zijn werkgroep) en nu door Rob Karst hierin verricht heeft.

Het Bestuur bedankt de leden wederom voor hun inzet en tijd die zij aan de werkgroepen besteden. Toch kunnen we extra kracht gebruiken! Voor onze werkgroepen en in het bestuur zijn er enkele vacatures!

Share Button