Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter | Herm Nieste, BakerTilly

Vice voorzitter | Vincent van Vliet – Sturm BV,  voorzitter werkgroep Transitie Achtersluispolder

Penningmeester | Lars van Wijngaarden, Rabobank – tevens voorzitter werkgroep Communicatie & Evenementen

Kandidaat Penningmeester | Pieter Kok, Kok Finance

Secretaris | Paul Zonneveld, Bayar Cleaning & Fixing, werkgroeplid KVO-KI

Aftredend bestuurslid | Gerrit Aafjes – tevens voorzitter werkgroep Duurzaamheid

Kandidaat bestuurslid | Rob Karst, kandidaat voorzitter werkgroep Duurzaamheid

Bestuurslid | Tom Günther – Günther Bedrijfsmakelaars, tevens voorzitter werkgroep KVO-KI

Het bestuur wordt ondersteund door:

Directeur | Rob Smits, Bureau voor Durf

Secretariaat | Tamara Mol, TOOS office ondersteuning

Het OVZZ bestuur vergadert elke maand bij TOOS office ondersteuning op de Sluispolderweg 13a13 in Zaandam. Tot een week voor de vergaderingen kunt u eventuele punten voor de agenda aandragen. Een telefoontje of mailtje naar het secretariaat volstaat.

Share Button