Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter | Herm Nieste, BakerTilly
Vice voorzitter | Vincent van Vliet – Sturm BV, voorzitter werkgroep Transitie Achtersluispolder
Penningmeester | Lars van Wijngaarden, Rabobank – tevens voorzitter werkgroep Communicatie & Evenementen
Secretaris | Paul Zonneveld, Bayar Cleaning & Fixing, werkgroeplid KVO-KI
Bestuurslid | Gerrit Aafjes – tevens voorzitter werkgroep Duurzaamheid
Bestuurslid | Tom Günther – Günther Bedrijfsmakelaars, tevens voorzitter werkgroep KVO-KI

Het bestuur wordt ondersteunt door:

Directeur | Rob Smits, Bureau voor Durf
Secretariaat | Tamara Mol, TOOS office ondersteuning

Hier vindt u het jaarverslag van de voorzitter over 2020.

Het OVZZ bestuur vergadert elke derde donderdag van de maand bij TOOS office ondersteuning op de Sluispolderweg 13a13 in Zaandam. Tot een week voor de vergaderingen kunt u eventuele punten voor de agenda aandragen. Een telefoontje of mailtje naar het secretariaat volstaat.

Share Button