Bestuur

Business Network Zaandelta en Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder (BIA) zijn vanaf 1 januari 2019 gefuseerd. Op 16 januari 2020 is de nieuwe naam voor deze fusievereniging gelanceerd: Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid, kortweg OVZZ.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter | Rob Smits
Vice voorzitter | Herm Nieste
Penningmeester | Lars van Wijngaarden – tevens voorzitter werkgroep Communicatie/Evenementen
Secretaris | Paul Zonneveld
Bestuurslid | Marjoleine Post
Bestuurslid | Gerrit Aafjes – tevens voorzitter werkgroep Duurzaamheid
Bestuurslid | Tom Günther – tevens voorzitter werkgroep KVO
Secretariaat | Tamara Mol

Het OVZZ bestuur vergadert elke maand bij TOOS office ondersteuning op de Sluispolderweg 13a13 in Zaandam. Tot een week voor de vergaderingen kunt u eventuele punten voor de agenda aandragen. Een telefoontje of mailtje naar het secretariaat volstaat.