Budgetondersteuning Nederland


Budgetondersteuning Nederland B.V. kan u in twee situaties van dienst zijn

A) Financiële problemen
Als u in financiële problemen bent gekomen of dreigt te raken kunnen wij u ondersteunen met:

  • Beschermingsbewind
    Soms is er sprake van een ernstige lichamelijke- of verstandelijke beperking of van verkwisting, waardoor iemand tegen zichzelf in  bescherming dient te worden genomen. Dan kan er beschermingsbewind aangevraagd worden.  Een consultant van Budgetondersteuning Nederland B.V. kan dan alle financiën voor deze persoon beheren.
  • Curatele
    Als mensen hun financiële- en persoonlijke belangen niet zelf meer kunnen behartigen, kunnen zij onder curatele worden gesteld. B) Nalatenschap Beheer
    Een overlijden is een ingrijpende gebeurtenis, waarbij er in zeer korte tijd veel zaken geregeld moeten worden. Vaak is het lastig om een familielid hiervoor te vragen, of u weet niemand die dit wil of kan doen. In een persoonlijk gesprek komt een consultant van Budgetondersteuning Nederland B.V. graag bij u thuis om de mogelijkheden te bespreken.
Momenteel kunnen alleen cliënten uit Noord- en Zuid Holland zich aanmelden.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze consultant, de heer ing. J.N. Groot (zie contact).

Contactpersoon: de heer J.N. Groot

Vestigingsadres:
Kleine Tocht 7
1507 CB Zaandam

Telefoon: 075 6153614

Bezoek website