IAM Projectmanagement


IAM-Management B.V. is een onafhankelijke dienstverlener op het gebied van utiliteit en datacenters. Van concept tot beheer. Met vakkundige professionals in een informele bedrijfscultuur, waarbij het streeft naar langdurige relaties met opdrachtgevers. IAM-Management B.V. is meer dan wie dan ook gericht op het met een eigen identiteit, resultaatgericht, pragmatisch en betrouwbaar, duurzaam en flexibel managen van projecten. Het managen van processen is niet alleen het faciliteren van kennis en kunde maar het daadwerkelijk initiëren, het leiden van een proces in een bouw-, revitaliserings- en-of installatie project. Dit kan alleen als er snel, adequaat en vakkundig wordt gehandeld, indien een veranderende situatie in het bouw- en installatieproces dat eist. Automatiseren van monitorings- en registratieprocessen kunnen hier een onderdeel van uitmaken. Mensen spelen hierin een centrale rol, dus de professionals van IAM-Management B.V.. Onze dienstverlening, gekenmerkt door strategische aanpak, realiteitszin en betrokkenheid, leidt tot kwalitatieve en integrale samenwerking tussen partijen in het bouw-, revitaliserings- en installatieproces. Met als resultaat, plannings-, kosten- en kwaliteitsbeheersing, maar bovenal klanttevredenheid. Daarmee onderscheidt IAM-Management B.V. zich in de markt van de utiliteit en datacenters.


Contactpersoon: De heer A. Postma

Vestigingsadres:
Braspenning 27
1507 DK Zaandam

Telefoon: 075 687 3455

Bezoek website