Scan Laser Printing & Finishing


Pioneers in Printing on Demand

Scanlaser startte in 1983 in Zaandam als één van de eerste printservice bureaus in Nederland. Al snel genoot Scanlaser erkenning als een echte pionier in Printing on Demand. Niet alleen in ons land maar ook daarbuiten, in Europa en de Verenigde Staten, werd met veel belangstelling naar de toen nog nauwelijks toegepaste techniek van het printen van informatie vanuit databases (database publishing) gekeken. Vanuit een sterke IT achtergrond ging Scanlaser toen al bekwaam om met digitaal opgeslagen informatie en bestanden. Daarin onderscheidde Scanlaser zich. In 30 jaar ontwikkelde Scanlaser zich – in een sterk opkomende markt – van Printing on Demand pioniers tot Printing & Finishing Professionals.


Contactpersoon: mevrouw M. Hartog

Postadres:
Zaandam

Bezoek website