Timmerfabriek Visser


De Zaanstreek was in vroegere eeuwen lange tijd hèt mondiale centrum van de houthandel en de houtbewerking. In de loop der jaren verrezen er talloze mooie en smaakvolle bouwwerken. De kennis die daarvoor nodig was, was dan ook altijd ruimschoots aanwezig. Nieuwe tijden brachten nieuwe ontwikkelingen. Zo verscherpten de eisen ten aanzien van timmerwerk aanzienlijk; isolatie en tochtafdichting namen een steeds belangrijker plaats in.

Sinds 1932 is Timmerfabriek Visser gevestigd in de Zaanstreek. Restauratiewerk vormt al jaren de rode draad in ons bedrijf. Langzamerhand ontwikkelde zich een uniek werkconcept. Daarin staan we altijd open voor de wensen en ideeën, zowel van de architect en de aannemer als van de opdrachtgever. Hierdoor krijgen wij veel werk aangedragen en weten we steeds, door de aanpassing van onze technieken op de werksituatie, een goed product af te leveren. Wij hebben speciale aandacht voor timmerwerk van kozijnen, ramen, deuren, trappen en lijstwerk.  Dat zorgt ervoor dat men altijd een beroep kan doen op onze jarenlange vakkennis en ervaring. 

Familiebedrijf
Timmerfabriek Visser is een echt familiebedrijf. Per 1 januari 2007 is het familiebedrijf voortgezet door Roel Scholtens.


Contactpersoon: Dhr. R. Scholtens

Vestigingsadres:
Noorder IJ en Zeeweg 8
1505 HG Zaandam

Telefoon: 075 617 79 84

Bezoek website