Zuiderzeecollege


Optimale ontwikkeling voor iedere leerling

Iedere leerling zit op onze openbare vmbo-school met het doel zijn diploma te halen. Daarnaast streven wij er ook naar om onze leerlingen de juiste sociale vaardigheden mee te geven en ze goed voor te bereiden op hun toekomst. De eigen talenten en keuzes van onze leerlingen zijn daarbij ons uitgangspunt. We streven dagelijks naar optimale ontwikkeling van iedere afzonderlijke leerling.

Op het Zuiderzee College staan honderd gemotiveerde medewerkers klaar om, vanuit hun eigen kennis en talenten, onze leerlingen te begeleiden en samen buitengewoon goed onderwijs te verzorgen. Vanaf de brugklas krijgen onze leerlingen persoonlijke begeleiding van mentoren en coaches. We willen iedere leerling goede schoolresultaten laten behalen, maar we willen ze ook stuk voor stuk een leuke tijd op onze school geven.

Ervaringen buiten de school zijn daarbij onmisbaar; bezoekjes aan uiteenlopende bedrijven, musea en theaters geven onze leerlingen een goed beeld van de maatschappij en hun mogelijke eigen rol daarbinnen. Daarnaast bieden we leerlingen de keuze om hun talenten (verder) te ontwikkelen; zo kunnen zij per vak kiezen voor verdieping, verrijking of ondersteuning. Alles is erop gericht iedere afzonderlijke leerling tot optimale bloei te laten komen.


Contactpersoon: Mevrouw M. de Graaf

Vestigingsadres:
Zuiderzee 200
1503 HZ Zaandam

Telefoon: 075 616 60 69

Bezoek website