Burgemeester Hamming en wethouder Slegers in gesprek met bestuur OVZZ

Deze week waren burgemeester Hamming en wethouder Gerard Slegers op bezoek om bij te praten met het bestuur. We hebben een halfjaarlijks overleg met hen.

Vanuit de Werkgroepen en hetgeen wij horen uit ons netwerk zijn een aantal punten tijdens dit gesprek besproken.

Algemeen:

In meerdere overleggen hebben we aangegeven dat bedrijven in de Achtersluispolder ook gebrek aan doorzettingsmacht vanuit de gemeente ervaren. Wethouder Slegers heeft toegezegd om op een meer concrete wijze de ontwikkeling in de ASP met ons te communiceren.

Verder missen we het aanhaken op economische dynamiek in Amsterdam. We geven aan dat er behoefte aan uitwisseling van kennis met de wethouder Economie over regionale plannen in MRA bestuur en Zaanse bedrijfsleven.

Burgemeester Hamming geeft aan dat we hiervoor wethouder EZ Hans Krieger kunnen aanspreken. Hetgeen we ook zullen doen.

Transformatie Achtersluispolder

De opening van het gesprek startte met één vraag voor de burgemeester en wethouder over dit onderwerp; “Waarom woningbouw in de Achtersluispolder?” Het bestuur gaf aan dat zijn genoeg redenen zijn om het niet te doen. Bijvoorbeeld er zijn veel te weinig verplaatsingsmogelijkheden binnen Zaanstad en de regio, er zullen arbeidsplaatsen voor Zaankanters verdwijnen en het zal  investeringen voor duurzame maatregelen juist afremmen. Daarnaast verwachten we dat de combinatie wonen en te veel groot transport niet zal samen zal gaan.

Ook waren we benieuwd wat de gemeente denkt van een mogelijke tegenwerking vanuit het Groot Havenbedrijf Amsterdam en de ondernemers uit Amsterdam?

De verwachting is dat zij bereid zullen zijn woningbouw op de Achtersluispolder juridisch aan te vechten wanneer de plannen concreet worden. Bovenstaande betekent dat OVZZ actief kan en wil meewerken in de plannen.

Burgemeester en wethouder Slegers hebben aangegeven verder met ons in gesprek te willen hierover. 

Energietransitie
Iets wat samenhangt met de transformatie, is de energietransitie. Gemeente Zaanstad wil dat ondernemers voor 2040 klimaatneutraal opereren. Echter wachten ondernemers af of een dergelijke investering de moeite is wanneer ze weg moeten, niet kunnen uitbreiden, of anderszins, door de transformatie. Dit staat de ontwikkelingen in de weg. Daarnaast willen we graag duidelijk weten welke eisen er worden gesteld aan de ondernemers als het gaat om handhaving op het gebied van milieu en duurzaamheid. Burgemeester en wethouder Slegers hebben aangegeven dat de wethouder met Duurzaamheid in de portefeuille hier graag over in gesprek wil.

Onderhoud
We hebben de slechte staat van het gebied, met name zwerfafval onder de aandacht gebracht. Voor ondernemers is de kwaliteit van de vestigingsplek essentieel. Helaas is er vanuit de gemeente niet meer budget beschikbaar om voor meer inzet te zorgen. Wel zijn er een aantal ideeën aangedragen voor extra inzet van buitenaf. Daarnaast heeft OVZZ aangegeven dat er een efficiëntieslag te halen valt door het beter op elkaar af laten stemmen van de afdelingen ‘Groen’ en ‘Grijs’ bij de gemeente.

Bereikbaarheid
Gemeente Zaanstad is nu bezig met het uitschrijven van de aanbesteding voor de herinrichting van de Thorbeckeweg. Het bestuur van OVZZ heeft aangegeven dat de Achtersluispolder te allen tijde goed bereikbaar moet zijn, en dat de Thorbeckeweg te allen tijde een doorgang moet hebben. Wethouder Slegers heeft aangegeven dat dit is meegenomen in de aanbesteding en dat dit gegarandeerd is.

We hebben tijdens dit overleg weer onze speerpunten op tafel gelegd bij de burgemeester en wethouders, en gaan er vanuit dat het opgepakt wordt. Wij houden u op de hoogte.

Share Button