Werkzaamheden rotondes Hoogtij afgerond

Hierbij de laatste update van de werkzaamheden aan de rotondes van Hoogtij uitgevoerd door Strukton Civiel.

Deze week worden de laatste werkzaamheden afgerond, dat betekent dat er af en toe nog wat verkeershinder is, maar dat is een stuk minder dan voorgaande weken.

De laatste zondag (25-7) is niet meer nodig voor de werkzaamheden!

Vanaf zaterdag 24-7 is de verkeerssituatie dus weer normaal.

U kunt over deze werkzaamheden een enquête invullen.

Share Button

Glasvezel voor Achtersluispolder

Fore Freedom wil in samenwerking met Bright Futures en onze internetpartner Agile Connected een glasvezel aanleggen in de Achtersluispolder.

Het netwerk kan worden aangelegd bij voldoende deelname. Zij hebben een aantal ondernemers benaderd met het onderstaande bericht: “Glasvezel voor Achtersluispolder” verder lezen

Share Button

Update aanpak rotondes Westzanerweg – zondagsluitingen

Deze week is fase 2 gestart van de rotonde Westzanerweg bij de Justitieel Complex Zaantad. Dat houdt in dat gemotoriseerd verkeer de rotonde niet meer kan oversteken van noord naar zuid en vice versa.
“Update aanpak rotondes Westzanerweg – zondagsluitingen” verder lezen

Share Button

Reageren op bestemmingsplannen Thorbeckeweg tot 7 juli

Reageren kan van 27 mei tot en met 7 juli 2021

Om sommige maatregelen uit te kunnen voeren, moeten sommige delen van de Thorbeckeweg een andere bestemming krijgen. Een deel ligt in Oostzaan en een deel in Zaanstad. Beide gemeenten hebben voor het project een bestemmingsplan gemaakt. Inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden uit Zaanstad en Oostzaan kunnen van 27 mei tot en met 7 juli 2021 reageren op de ontwerpbestemmingsplannen voor het project Aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg. Hier leest u meer–> 

Share Button

12 april start aanpak rotonde Hoofdtocht

Zoals eerder aangegeven zullen er een aantal infra-werkzaamheden plaatsvinden bij de rotondes aan de Westzanerweg en de Hoofdtocht. Dit vanwege de groei en de ontwikkeling van de bedrijvenparken de afgelopen jaren én om het voor de komende jaren toekomstbestendig te maken.  “12 april start aanpak rotonde Hoofdtocht” verder lezen

Share Button

Start herinrichting Thorbeckeweg 2e kwartaal 2022

Samenwerkende partners ondertekenen uitvoeringsovereenkomst

Op 7 april hebben de Vervoerregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland en gemeenten Zaanstad en Oostzaan hun handtekening gezet onder een overeenkomst om het plan van het project Aanpak Thorbeckeweg (N516) uit te voeren. Met deze belangrijke mijlpaal komt de daadwerkelijke uitvoering van het project een stap dichterbij. Verschillende aanpassingen moeten zorgen voor een betere doorstroming en meer veiligheid op en rond de Thorbeckeweg voor (vracht)auto’s, openbaar vervoer en fietsers. Vanaf mei vindt de inspraak op het bestemmingsplan plaats en wordt gezocht naar een aannemer. Naar verwachting kan de schop in het tweede kwartaal van 2022 echt de grond in. “Start herinrichting Thorbeckeweg 2e kwartaal 2022” verder lezen

Share Button

Aangepast vervoersplan Connexxion

Nu het jaar 2020 achter ons is, kunnen we vaststellen dat de coronapandemie een stempel heeft gedrukt op onze samenleving. In 2021 is dit nog steeds flink merkbaar. Thuiswerken, digitaal vergaderen en minder fysieke ontmoetingen zijn eerder de norm dan een keuze. Dit is ook in het openbaar vervoer duidelijk zichtbaar. De reizigersaantallen zijn binnen het gehele landelijke openbaar vervoer in zowel trein, bus, tram als metro meer dan voorzien gedaald. Ook van een hyperspits is geen sprake meer. In onderstaande grafiek zien we dat het niveau van aantal instappers in de concessie Zaanstreek eind januari 2021 slechts 39% betrof van het aantal instappers in diezelfde maand in 2019. “Aangepast vervoersplan Connexxion” verder lezen

Share Button

Wijzigingen herinrichting ‘Tochten’

De gemeente Zaanstad knapt de Grote Tocht, Dwarstocht, Zijtocht en Ronde Tocht op. Via de projectwebsite hebben de betrokken ondernemers in november 2020 het eerste ontwerp gezien en hierop reacties gegeven. “Wijzigingen herinrichting ‘Tochten’” verder lezen

Share Button

Aanpassing rotondes bedrijvenparken

Vanwege de groei en de ontwikkeling van de bedrijvenparken de afgelopen jaren én om het voor de komende jaren toekomstbestendig te maken,  gaan er een aantal infra-werkzaamheden plaats vinden. “Aanpassing rotondes bedrijvenparken” verder lezen

Share Button

Betrokkenheid infrastructuur en mobiliteit

We hebben de leden die transportafhankelijk zijn onderstaand bericht gestuurd:

We hebben bij OVZZ voor 2021 gekozen om infrastructuur en mobiliteit als speerpunt te nemen.

Onze focus is om mogelijke verkeersdruk zo min mogelijk effect op de bedrijvigheid te laten hebben. We nemen daarbij een primaire focus op goederenvervoer en autogebruik. “Betrokkenheid infrastructuur en mobiliteit” verder lezen

Share Button