Werkzaamheden Grote en Ronde Tocht

Hierbij informeren wij u over de voortgang van de werkzaamheden aan de Grote Tocht en Ronde Tocht en geven wij een doorkijk in de aankomende periode. Lees verder “Werkzaamheden Grote en Ronde Tocht”

Share Button

Tijdelijke verkeerssituatie rond kruispunt Wibautstraat-Thorbeckeweg

Van 22 augustus tot en met 4 september

Een van de maatregelen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren, is een onderdoorgang bij kruising Wibautstraat – Thorbeckeweg. Via de onderdoorgang rijdt het verkeer dan op de Thorbeckeweg van oost naar west en andersom. Binnenkort starten de voorbereidende werkzaamheden voor deze onderdoorgang. Het kan zijn dat direct omwonenden en ondernemers overlast ervaren. We doen ons best de overlast zo veel mogelijk te beperken. Zo voeren we bewust de werkzaamheden uit tijdens de zomervakantie, omdat het dan minder druk is op de weg. Lees verder “Tijdelijke verkeerssituatie rond kruispunt Wibautstraat-Thorbeckeweg”

Share Button

22 augustus start werkzaamheden kruising Wibaut-Thorbecke

Bereikbaarheid inrit Pieter Lieftinckweg gegarandeerd

Eén van de geplande maatregelen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren is de realisatie van een onderdoorgang bij kruising Wibautstraat – Thorbeckeweg. Lees verder “22 augustus start werkzaamheden kruising Wibaut-Thorbecke”

Share Button

Uitkomst enquête herinrichting Thorbeckeweg

Eerder hebben we een enquête verzonden over de herinrichting van de Thorbeckeweg. De vragen gingen over de aanpak van de herinrichting vanuit de wensen van de ondernemers, zodat de gemeente dit mee kan nemen in de aanbesteding.

De uitkomst van de enquête kun je hier terugvinden.

Meer informatie over het project kun je hier vinden.

We houden je op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.

Share Button

Gemeentelijke plannen fietsroute door Achtersluispolder

Recent hebben Rob Smits en Vincent van Vliet gesproken met wethouder Gerard Slegers, Milko Buter (ambtenaar ontwikkeling infrastructuur) en Gijs van der Kolk – (ambtenaar fietsprojecten en fietsbeleid). Lees verder “Gemeentelijke plannen fietsroute door Achtersluispolder”

Share Button

Aanpak Thorbeckeweg; geef aan welke hinder acceptabel is

Gemeente Zaanstad zal samen met de partners Provincie Nood-Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Oostzaan het project Aanpak Thorbeckeweg (AVANT) de komende jaren (2023-2026) realiseren. De voorbereidingen zijn in volle gang en gemeente Zaanstad zet hierbij in op minimalisatie van hinder. 

Vul deze enquête in om de mogelijkheden voor je bedrijf duidelijk te maken. Hinder is onvermijdelijk, maar op deze manier kan er bepaald worden welke hinder acceptabel is.

Waarom dit project:
De Thorbeckeweg (N516) is een belangrijke verkeersader voor grote woongebieden, winkelgebieden en de bedrijventerreinen. Maar de verkeerssituatie is op dit moment niet best en daarom gaat de Thorbeckeweg op de schop. De verkeersdrukte wordt aangepakt, de veiligheid voor weggebruikers wordt verbeterd, evenals het openbaar vervoer en de omgeving van de weg wordt beter bereikbaar gemaakt. Het project gaat op kruispunt Vijfhoek een ongelijkvloerse kruising realiseren, het kruispunt Poelenburg-Noorder IJ- en Zeedijk wordt aangepast, de Westkolkdijk wordt afgesloten, er wordt een fiets- voetgangersbrug aangelegd tussen de Oostzanerdijk en industrieterrein Ambacht, er wordt een fietstunnel richting Skoon aangelegd en een groene inpassing gerealiseerd in de vorm van herplanting en nieuwe entree Vijfhoekpark. Zie www.thorbeckeweg.nl voor meer informatie over het project en een visualisatiefilm.
 
De werkzaamheden gaan onvermijdelijk hinder veroorzaken voor de weggebruikers in de (directe) omgeving. Om helder te krijgen wat er mogelijk is en wat niet aan verkeersmaatregelen om het project te kunnen realiseren met geaccepteerde hinder zet het projectteam hier nadrukkelijk op in. 
 
Het projectteam zal waar mogelijk uw antwoorden meenemen in de voorbereiding en inrichting van het contract en de (on)mogelijkheden voor de verkeersmaatregelen als omleidingen en afsluitingen om de hinder als gevolg van dit project te minimaliseren.
 
Doel is om de aannemer het werk zo goed mogelijk te kunnen laten uitvoeren waarbij de weggebruikers zo min mogelijk hinder ondervinden. Hierbij geldt een voorbehoud dat géén hinder onmogelijk is.

Vul hier de enquête in>>>

Share Button

Online informatieavond werkzaamheden Grote Tocht

Aanstaande woensdag 16 maart om 20:00 uur organiseert BAM een online informatieavond over de werkzaamheden aan de Grote Tocht en omliggende wegen, vooral gericht op de eerste 2 fases.

Aanmelden kan via een mail te sturen aan tim.van.asperen@bam.com.

Lees hier meer over de plannen: Planning werkzaamheden Tochten – OVZZ

 

Share Button

Planning werkzaamheden Tochten

Uitvoerder BAM zal binnenkort starten met werkzaamheden aan het riool en de bestrating op de verschillende ‘Tochten’.  Onderstaand bericht hebben we ontvangen van ons contactpersoon. Mochten er vragen zijn voor BAM, vind je onderstaand de gegevens van de projectleider. Lees verder “Planning werkzaamheden Tochten”

Share Button

Werkzaamheden kruising Noorder IJ-Zeedijk en Sluispolderweg

Om ruimte te maken voor de maatregelen op de kruising Noorder IJ-Zeedijk/Sluispolderweg moet een waterleiding omgelegd worden.

Lees verder “Werkzaamheden kruising Noorder IJ-Zeedijk en Sluispolderweg”

Share Button