Verplichting energielabel C per 1-1-2023

Voor elk kantoorgebouw met een oppervlakte van meer dan 100m2.

Misschien voor velen van jullie een overbodige boodschap, maar voor diegenen die dit betreft en nog niet actief begonnen zijn met de verduurzaming van hun kantoorgebouw en/of ruimte brengen we het onderwerp nogmaals onder je aandacht. Lees verder “Verplichting energielabel C per 1-1-2023”

Share Button

Zonnepanelen op alle bedrijfsdaken in de stad

INITIATIEFGROEP DUURZAAMHEID ZAANSTAD WIL IN NAVOLGING VAN UTRECHT ZONNEPANELEN OP ALLE BEDRIJFSDAKEN IN DE STAD.

De “INITIATIEFGROEP DUURZAAMHEID ZAANSTAD” wil in korte tijd het aantal zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen op bedrijventerreinen in Zaanstad vergroten. De initiatiefgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van ondernemers van Ondernemers Verenigingen Zaanstad Zaandam-Zuid (OVZZ), Zaanstad Noord (BVNM) en Zaanstad Maakstad aangevuld met de Green Business Club (GBC) en Energie coöperatie SAENZ. Tevens met medewerking van de Gemeente Zaanstad en de Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied. Lees verder “Zonnepanelen op alle bedrijfsdaken in de stad”

Share Button

Gratis kantoormeubelen via Foekens Sloopcombinatie

Vanaf 2020 is Foekens Sloopcombinatie BV bezig met circulair slopen en demonteren. Op deze manier streven zij naar een circulaire economie na waar afval verdwijnt, omdat er van het afval een nieuwe grondstof wordt gemaakt of dat het product wordt geupcycled. Lees verder “Gratis kantoormeubelen via Foekens Sloopcombinatie”

Share Button

Wist u dat? Handige tips over duurzaamheid

Wist u dat:

  • We in 2040 van het gas af moeten;

 

  • Sinds 2019 bedrijven met een verbruik van > 50.000 kWh of > 25.000 m3 informatie plicht hebben en energie besparende maatregelen welke zich binnen 5 jaar terugverdienen moeten uitvoeren. Met de alsmaar stijgende energieprijzen is de terugverdientijd steeds sneller te realiseren. Laat het eens onderzoeken, beter voorbereid dan overvallen.

Lees verder “Wist u dat? Handige tips over duurzaamheid”

Share Button

Subsidie circulaire ketenprojecten

DOEL

Wilt u samen met andere ondernemers de product- of materiaalketens in de keten circulair maken? De regeling Circulaire ketenprojecten geeft u subsidie voor deze activiteiten én de inhuur van een externe procesbegeleider. Lees verder “Subsidie circulaire ketenprojecten”

Share Button

Stappenplan Label C

Tijdens het laatste overleg van de werkgroep Duurzaamheid heeft de Omgevingsdienst een verhelderende presentatie gegeven over de taken van de Omgevingsdienst. De presentatie kun je hier terugvinden.

Met name het label C verplichting voor kantoren in 2023 is hierin besproken. Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren minimaal label C hebben. Voldoet u niet, dan dreigt sluiting. In dit overzicht zijn de regels uit het Bouwbesluit overzichtelijk gevisualiseerd.

Share Button

Visie Schone Scheepvaart | Port of Amsterdam

Om verdere opwarming van de aarde te voorkomen en de luchtkwaliteit te verbeteren moeten de grote internationale industrieën in hoog tempo verduurzamen. Dat geldt ook voor de scheepvaart.

Port of Amsterdam heeft een visie geschreven om voortouw te nemen om de
verduurzaming van deze sector aan te jagen en te versnellen.

Lees hier het rapport>>

Share Button

Eerste editie CEO2 ontbijt leidt tot concrete oplossingsrichtingen voor netcongestie

Op donderdag 3 maart j.l. organiseerde Green Business Club Zaanstad (GBC Zaanstad) samen met gemeente Zaanstad de eerste editie van het CEO2 ontbijt. Wethouders, CEO’s en bedrijvenverenigingen gingen samen aan de slag met het thema netcongestie. Zij spraken onder andere over de actuele energievraag en de wijze waarop de duurzaamheidsambities in Zaanstad gerealiseerd kunnen worden. Door de sterke mix van aanwezigen resulteerde het ontbijt in een aantal concrete oplossingsrichtingen die op korte termijn verder worden verkend. Lees verder “Eerste editie CEO2 ontbijt leidt tot concrete oplossingsrichtingen voor netcongestie”

Share Button

Mogelijkheid indienen zienswijze windmolens | Spoed: deadline 9 februari

Het bestuur van OVZZ heeft de leden-ondernemers in de Achtersluispolder onderstaand bericht gestuurd:

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken aangaande de industriële windturbines Noorder IJ-Plas en Cornelis Douwesterrein.

Sinds 13 december jl. ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage bij de gemeente Amsterdam.

Het is een uitgebreid document, wat na goedkeuring bepaalt welke onderzoeken worden verricht voor het opstellen van de Milieu Effect Rapportage (MER). Vooraf willen wij graag duidelijk vermelden dat wij als OVZZ staan voor het opwekken van duurzame en schone energie. Windturbines kunnen daar een bijdrage aan leveren. Lees verder “Mogelijkheid indienen zienswijze windmolens | Spoed: deadline 9 februari”

Share Button

Loopt uw energiecontract af? Het kan voordeliger via SAENZ!

Neem dan contact op met SAENZ, zij hebben voor 2022 een zeer voordelig tarief afgesloten!

Vanuit onze bedrijvenvereniging werken wij nauw samen met SAENZ op het gebied van duurzaamheid. SAENZ is de lokale energie coöperatie van, voor en dóór bedrijven, gevestigd in de Zaanstreek.

Bijgevoegd de tariefbrief van SAENZ die zij aan hun leden hebben verstuurd. Deze is ook te vinden op de website: www.saenz.nu Op basis hiervan kun je zelf snel een vergelijking maken.

Als je nadere informatie wenst of gebruik wilt maken van de diensten van SAENZ, stuur dan een mail naar info@saenz.nu.

Share Button