Uitnodiging | Op de koffie over Duurzaamheid

Meld u aan voor 8 of 29 september 9.00-10.00 uur

Vanaf juni hebben OVZZ en SAENZ een aantal bijeenkomsten georganiseerd met als thema ‘Op de koffie bij SAENZ/OVZZ’.

Doel van deze bijeenkomsten is om bedrijven te informeren over ondersteunende activiteiten gericht op het ontzorgen op het gebied van duurzaamheid. “Uitnodiging | Op de koffie over Duurzaamheid” verder lezen

Share Button

Werkgroep duurzaamheid OVZZ zet stappen voorwaarts!

De afgelopen periode heeft de werkgroep “duurzaamheid” o.l.v. bestuurs- en werkgroeplid Gerrit Aafjes activiteiten opgestart om de leden van OVZZ in de toekomst optimaal te ondersteunen bij duurzaamheidsvraagstukken.

De werkgroep heeft over het onderwerp “duurzaamheid” contact gezocht met bedrijvenvereniging BVNM uit Wormerveer. De BVNM heeft namelijk al veel ervaring opgebouwd rond dit onderwerp. Een aantal ondernemers hebben vanuit de BVNM een aparte organisatie opgezet die op dit vlak de belangen van de ondernemers behartigt.

Deze organisatie werkt onder de naam: SAENZ.

Net als de BVNM zal de organisatie SAENZ onze bedrijvenvereniging OVZZ en haar leden ondersteunen op duurzaamheidsvraagstukken.

In nieuwsbrieven zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van activiteiten die vanuit de samenwerking OVZZ/SAENZ zullen plaatsvinden.

Wij benadrukken dat SAENZ geen commerciële organisatie is. SAENZ is een coöperatieve vereniging van, vóór en dóór bedrijven gevestigd in Zaanstad. SAENZ richt zich op het ontzorgen van aangesloten bedrijven bij duurzaamheidsvraagstukken. 

Op woensdag 9 september van 9.00-10.00 uur organiseren we een koffieuurtje waar u meer informatie over SAENZ kunt krijgen. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Laat het ons weten via info@ovzz.nl

Share Button

OVZZ/SAENZ nodigt u uit voor koffie met gebak – 8 september

OVZZ en SAENZ nodigen de leden uit voor een uurtje bijpraten onder het genot van heerlijke koffie met appelgebak! 

Vanuit de wens om met duurzaamheid serieus aan de slag te gaan is OVZZ onlangs een samenwerking aangegaan met SAENZ; de lokale energie-coöperatie van, vóór en dóór bedrijven in Zaanstad-Noord. “OVZZ/SAENZ nodigt u uit voor koffie met gebak – 8 september” verder lezen

Share Button

Bijeenkomst invulling windmolenpark

Bewoners, bedrijven en betrokkenen hebben deze brief ontvangen van Amsterdam Wind en NDSM Energie over het geplande windmolenpark bij de Noorder IJplas en Cornelis Douwes terrein. “Bijeenkomst invulling windmolenpark” verder lezen

Share Button

Nog 1 plek voor het koffieuurtje op 16 juni

Vandaag zijn een aantal ondernemers aanwezig geweest tijdens het koffieuurtje van SAENZ en OVZZ. Onder het genot van een kop koffie met verse appelgebak is er bijgepraat en heeft Tom Grootjens namens SAENZ verteld welke projecten SAENZ oppakt.

Deze koffie uurtjes vinden elke woensdag plaats in juni van 9.00 tot 10.00 uur. Voor volgende week hebben we nog 1 plek beschikbaar! Wilt u hier ook bij aanwezig zijn? Lees hier meer!

Share Button

DUURZAAMHEID Veel bedrijven vinden het maar ’gedoe’

Uit het Noordhollands Dagblad van 3 april.

In Zaandam wil de na fusie ontstane Ondernemersvereniging Zaanstad-Zuid (OVZZ; Achtersluispolder, Westerspoor, Zuiderhout en Hembrugterrein) graag gebruikmaken van de kennis en ervaring van Saenz. Ondernemers lid van OVZZ kunnen straks meeliften op het groene energiecontract van Saenz. Bestuurslid Gerrit Aafjes (directeur van installatiebedrijf Instacom) is ook geïnteresseerd in de expertise van Saenz op gebied van zonne-energie.

“DUURZAAMHEID Veel bedrijven vinden het maar ’gedoe’” verder lezen

Share Button

Waarom heeft Nederland een stikstofprobleem?

Nederland heeft een stikstofprobleem: boeren mogen niet meer uitbreiden, nieuwe woonwijken worden uitgesteld en Lelystad Airport mag voorlopig niet worden gebouwd. De stikstofuitstoot moet eerst drastische worden verminderd. Maar wat is stikstof eigenlijk? “Waarom heeft Nederland een stikstofprobleem?” verder lezen

Share Button

OVZZ gaat samenwerken met SAENZ

Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft het bestuur een akkoord gegeven op de samenwerking met SAENZ. 

SAENZ is een lokale energie coöperatie van, voor en door bedrijven, gevestigd in Zaanstad-Noord en Wormerland. Nu zal daar dus Zaanstad-Zuid bijkomen.

SAENZ U.A. wil bedrijven die in bovengenoemd gebied gevestigd zijn, ontzorgen op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen. Het uitgangspunt hierbij is de bedrijven te voorzien van groene stroom, die lokaal geproduceerd wordt.

Door het aangaan van een collectieve energie-leveringsovereenkomst, worden besparingen gerealiseerd binnen de exploitatie van de aangesloten bedrijven. 

De doelstellingen van SAENZ zijn:
  • Fase 1:  Verlaging van de energiekosten van de deelnemende bedrijven. Minder energie verbruiken door rendabele energiebesparing.             Gezamenlijke inkoop van energie uit duurzame bronnen.
  • Fase 2:  Het initiëren, coördineren en realiseren van projecten gericht op het lokaal opwekken van groene energie.
  • Fase 3:  Het surplus aan energie leveren aan derden in de regio en daarbij fungeren als opslaggebied voor energie.Binnenkort hoort u wat deze samenwerking voor ú als lid kan betekenen!
 
Share Button