Gratis kantoormeubelen via Foekens Sloopcombinatie

Vanaf 2020 is Foekens Sloopcombinatie BV bezig met circulair slopen en demonteren. Op deze manier streven zij naar een circulaire economie na waar afval verdwijnt, omdat er van het afval een nieuwe grondstof wordt gemaakt of dat het product wordt geupcycled. Lees verder “Gratis kantoormeubelen via Foekens Sloopcombinatie”

Share Button

Wist u dat? Handige tips over duurzaamheid

Wist u dat:

  • We in 2040 van het gas af moeten;

 

  • Sinds 2019 bedrijven met een verbruik van > 50.000 kWh of > 25.000 m3 informatie plicht hebben en energie besparende maatregelen welke zich binnen 5 jaar terugverdienen moeten uitvoeren. Met de alsmaar stijgende energieprijzen is de terugverdientijd steeds sneller te realiseren. Laat het eens onderzoeken, beter voorbereid dan overvallen.

Lees verder “Wist u dat? Handige tips over duurzaamheid”

Share Button

Subsidie circulaire ketenprojecten

DOEL

Wilt u samen met andere ondernemers de product- of materiaalketens in de keten circulair maken? De regeling Circulaire ketenprojecten geeft u subsidie voor deze activiteiten én de inhuur van een externe procesbegeleider. Lees verder “Subsidie circulaire ketenprojecten”

Share Button

Stappenplan Label C

Tijdens het laatste overleg van de werkgroep Duurzaamheid heeft de Omgevingsdienst een verhelderende presentatie gegeven over de taken van de Omgevingsdienst. De presentatie kun je hier terugvinden.

Met name het label C verplichting voor kantoren in 2023 is hierin besproken. Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren minimaal label C hebben. Voldoet u niet, dan dreigt sluiting. In dit overzicht zijn de regels uit het Bouwbesluit overzichtelijk gevisualiseerd.

Share Button

Visie Schone Scheepvaart | Port of Amsterdam

Om verdere opwarming van de aarde te voorkomen en de luchtkwaliteit te verbeteren moeten de grote internationale industrieën in hoog tempo verduurzamen. Dat geldt ook voor de scheepvaart.

Port of Amsterdam heeft een visie geschreven om voortouw te nemen om de
verduurzaming van deze sector aan te jagen en te versnellen.

Lees hier het rapport>>

Share Button

Eerste editie CEO2 ontbijt leidt tot concrete oplossingsrichtingen voor netcongestie

Op donderdag 3 maart j.l. organiseerde Green Business Club Zaanstad (GBC Zaanstad) samen met gemeente Zaanstad de eerste editie van het CEO2 ontbijt. Wethouders, CEO’s en bedrijvenverenigingen gingen samen aan de slag met het thema netcongestie. Zij spraken onder andere over de actuele energievraag en de wijze waarop de duurzaamheidsambities in Zaanstad gerealiseerd kunnen worden. Door de sterke mix van aanwezigen resulteerde het ontbijt in een aantal concrete oplossingsrichtingen die op korte termijn verder worden verkend. Lees verder “Eerste editie CEO2 ontbijt leidt tot concrete oplossingsrichtingen voor netcongestie”

Share Button

Mogelijkheid indienen zienswijze windmolens | Spoed: deadline 9 februari

Het bestuur van OVZZ heeft de leden-ondernemers in de Achtersluispolder onderstaand bericht gestuurd:

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken aangaande de industriële windturbines Noorder IJ-Plas en Cornelis Douwesterrein.

Sinds 13 december jl. ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage bij de gemeente Amsterdam.

Het is een uitgebreid document, wat na goedkeuring bepaalt welke onderzoeken worden verricht voor het opstellen van de Milieu Effect Rapportage (MER). Vooraf willen wij graag duidelijk vermelden dat wij als OVZZ staan voor het opwekken van duurzame en schone energie. Windturbines kunnen daar een bijdrage aan leveren. Lees verder “Mogelijkheid indienen zienswijze windmolens | Spoed: deadline 9 februari”

Share Button

Loopt uw energiecontract af? Het kan voordeliger via SAENZ!

Neem dan contact op met SAENZ, zij hebben voor 2022 een zeer voordelig tarief afgesloten!

Vanuit onze bedrijvenvereniging werken wij nauw samen met SAENZ op het gebied van duurzaamheid. SAENZ is de lokale energie coöperatie van, voor en dóór bedrijven, gevestigd in de Zaanstreek.

Bijgevoegd de tariefbrief van SAENZ die zij aan hun leden hebben verstuurd. Deze is ook te vinden op de website: www.saenz.nu Op basis hiervan kun je zelf snel een vergelijking maken.

Als je nadere informatie wenst of gebruik wilt maken van de diensten van SAENZ, stuur dan een mail naar info@saenz.nu.

Share Button

8 december | Op de koffie bij OVZZ/SAENZ

Op woensdag 8 december van 09.00 uur tot 10.00 uur organiseren wij bij Dynova (Kleine Tocht 7) weer een bijeenkomst ‘Op de koffie bij SAENZ/OVZZ’.
 
Doel van deze bijeenkomst is om bedrijven te informeren over ondersteunende activiteiten gericht op het ontzorgen van bedrijven op het gebied van duurzaamheid.
 
Het is zeker de moeite waard om deze bijeenkomst bij te wonen, mede gezien de vele onderwerpen die spelen op dit gebied. 
 
Onder het genot van een bakkie koffie en een vers appelgebakje worden de aanwezigen in één uurtje geïnformeerd over hoe we binnen het collectief  elkaar kunnen helpen bij duurzaamheidsvraagstukken.
 
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst bij het secretariaat via info@ovzz.nl.

Share Button

Duurzaamheid-subsidieregeling via OVZZ/SAENZ voor 2022 in de maak

OVZZ/SAENZ heeft in samenwerking met de Gemeente Zaanstad bij de Provincie Noord-Holland een subsidieaanvraag (Hirb) ingediend voor 2022 om bedrijven te stimuleren te investeren in duurzaamheidsmaatregelen. De verwachting is dat in december de provincie Noord-Holland hierover een besluit neemt.

Op het bedrijventerrein Molletjesveer/Noorderveld in Wormerveer heeft SAENZ voor haar leden de laatste jaren succesvolle projecten afgerond via deze subsidieregeling. In Wormerveer zijn zo naar schatting 25.000 zonnepanelen geplaatst op bedrijfsdaken en tientallen elektrische laadpalen.

Voor 2022 staat eenzelfde regeling in de planning voor bedrijventerreinen binnen OVZZ. Via SAENZ ontvangt u dan per paneel of laadpaal een nog nader te bepalen bedrag. 

Lees verder “Duurzaamheid-subsidieregeling via OVZZ/SAENZ voor 2022 in de maak”

Share Button