Strategische visie bedrijventerreinen

Beste leden,

We werken als Ondernemersvereniging niet in het luchtledige. Met alle dynamieken en ontwikkelen die er spelen is het belangrijk dat we krachten bundelen.

OVZZ is actief in het Economisch Forum Holland boven Amsterdam. Samen met meerdere Zaanse ondernemersverenigingen vertegenwoordigen we de Zaanstreek hierin.

In de bijgaande  Strategische visie bedrijventerreinen in en boven het Noordzeekanaal hebben we namens de Zaanstreek onze bijdrage geleverd en wordt onderschreven door bedrijvenorganisaties in Amsterdam (ORAM), Zaanstreek (7 organisaties), Waterland (Vowa), IJmond (OV IJmond), Bedrijvige Regio Alkmaar, West- Friesland (WBG) en de Kop van Noord-Holland.

Bedrijventerreinen en werklocaties hebben grote economische en maatschappelijke betekenis. Zo is 30% van de werkgelegenheid daar gelokaliseerd. In de komende jaren groeit de behoefte aan beschikte bedrijventer- reinen. In Noord-Holland in en boven het Noordzeekanaal is een nijpend tekort aan bedrijventerreinen. De ambities om de autonome groei, circulariteit, duurzame energievoorziening en de wateropgave te faciliteren, vragen om extra ruimte.

In de ‘strijd om de ruimte’ komt het georganiseerde bedrijfsleven* nu zelf pro-actief met een visie. Wij bepleiten een regionale en provinciale planning van bedrijventerreinen voor een periode van minimaal 10, liefst 20 jaar. Niet alleen kwantitatief, ook kwalitatief. Zo anticiperen wij ook op het programma Werklocaties van het ministerie van EZK en de ruimtelijke plannen van de provincie en de rijksoverheid (5e Nota R.O.).

Wij vinden mooie coproductie. Lees het en geef er bekendheid en publiciteit aan, zoveel als je kunt!

Share Button

Mogelijke opvang asielzoekers aan de Gerrit Bolkade

Gemeente Zaanstad onderzoekt of het mogelijk is aan de Gerrit Bolkade riviercruiseschepen aan te leggen voor de opvang van vluchtelingen.

Hier is inmiddels meer nieuws over die je kunt teruglezen in deze brief.

Share Button

Onderzoek – Landschap van Ondernemersdienstverlening

VNG voert samen met SCC Consultancy een onderzoek uit over de dienstverlening van gemeenten aan ondernemers. Zij geven jullie ook de kans om input te leveren en wel via deze link. Lees verder “Onderzoek – Landschap van Ondernemersdienstverlening”

Share Button

Uitbreiding opvang asielzoekers met tweede boot

We hebben bericht gekregen van de gemeente Zaanstad dat de opvang van asielzoekers in de bestaande opvangboot in de Achtersluispolder wordt uitgebreid met een tweede boot, begin mei.

De brief met complete informatie vind je hier.

Share Button

Noodopvang vluchtelingen Oekraïne Hembrugterrein

Onderstaande hebben we ontvangen van burgemeester Hamming en wordt verspreid onder de omwonenden en ondernemers van het Hembrugterrein. We brengen je graag hierover op de hoogte: Lees verder “Noodopvang vluchtelingen Oekraïne Hembrugterrein”

Share Button

Standpunten en activiteiten gemeenteraadsverkiezingen VNO-NCW en MKB

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben in samenwerking met diverse partners een landingspagina voor de verkiezingen gemaakt.  Lees verder “Standpunten en activiteiten gemeenteraadsverkiezingen VNO-NCW en MKB”

Share Button

Online overleg opvang asielzoekers Achtersluispolder

Goed gedrag belangrijk voor bewoners COA boot

Op donderdag 25 heeft OVZZ een online vragenuur georganiseerd met de betrokkenen van de COA boot in de Achtersluispolder en de ondernemers. Hierbij waren Eric van Druenen aanwezig als wijkmanager vanuit gemeente Zaanstad, Myra Koomen als coördinator van de COA boot en Thara Wielaart namens De Sluis. De Sluis verzorgt de dagbesteding van de asielzoekers. Lees verder “Online overleg opvang asielzoekers Achtersluispolder”

Share Button

Boten opvang asielzoekers in gebruik genomen

Dinsdag 16 november zijn de boten voor de opvang van asielzoekers in gebruik genomen. De eerste mensen zijn inmiddels gearriveerd op de locatie aan de Rijshoutweg in de Achtersluispolder. Het gaat in eerste instantie om 288 mensen. Het COA streeft naar een verblijfstijd van maximaal zes maanden. Lees verder “Boten opvang asielzoekers in gebruik genomen”

Share Button

Geldzorgen? Gemeente Zaanstad helpt met stappenplan

Gaat het wat minder goed met uw bedrijf? Of zijn er persoonlijke omstandigheden die een negatieve invloed hebben op uw bedrijfsvoering? U kunt rechtstreeks bij gemeente Zaanstad een aanvraag doen voor Bijstand voor zelfstandigen of Schulddienstverlening wanneer u zelf geen oplossing meer ziet. Twijfelt u nog en wilt u eerst zelf kijken wat u kunt doen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om u op weg te helpen. Klik op de infographic voor het stappenplan.

Share Button

OVZZ stelt met MRA verkiezingsmanifest op

De Metropoolregio Amsterdam heeft een manifest opgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen. OVZZ heeft hieraan meegewerkt en input geleverd. Met dit manifest vragen wij aandacht voor de belangen van ondernemers en worden acht thema’s benoemd waaraan juist ondernemers een grote bijdrage kunnen leveren. De belangrijkste oproep is: Blijf investeren! Bezuinigingen bemoeilijken het herstel van de lokale economie en brede welvaart. Lees verder “OVZZ stelt met MRA verkiezingsmanifest op”

Share Button