Parkmanagement voor OVZZ | Vul de enquête in!

OVZZ heeft met ondersteuning van gemeente Zaanstad Parkmanagement een nieuw leven ingeblazen. KG Parkmanagement neemt deze taak op zich en zal middels een enquete in kaart brengen wat er leeft onder de ondernemers en wat er speelt op de bedrijventerreinen.

Vul de enquete hier in>> Lees verder “Parkmanagement voor OVZZ | Vul de enquête in!”

Share Button

Kleine moeite, grote impact! Vul je de enquête in?

Klik hier voor de enquête>>

Heb je de enquête al ingevuld? Dan zijn we je enorm dankbaar en hoef je niet verder te lezen! Ben je er nog niet aan toegekomen? Dan heb je nog tot 25 november de tijd! Help ons en je bedrijf door het invullen van de enquête. Want dan weten we welke punten op het gebied van SCHOON, HEEL en VEILIG nog aangepakt moeten worden.

De uitkomst van de enquête gebruiken wij om een Plan van Aanpak met maatregelen voor de komende 3 jaar op te stellen en de basis vormt voor het KKVO-Keurmerk. Hierin beloven we alles te doen om een zo aantrekkelijk mogelijk bedrijventerrein te creëren en te houden voor werknemers, klanten, leveranciers en andere bezoekers.

Maar hiervoor is jouw input nodig!
Neem een paar minuten de tijd om deze enquete (desgewenst anoniem) in te vullen en invloed te hebben op een schoon, heel en veilig bedrijventerrein!

Voor vragen kun je terecht bij het secretariaat van OVZZ via 06-5148 9273 of info@ovzz.nl.

Alvast ontzettend bedankt!

De volgende organisaties werken samen om het bedrijventerrein waarop je gevestigd bent schoon, heel, leefbaar en veilig te houden: Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid (OVZZ), Politie, Brandweer, Gemeente Zaanstad/Handhaving, Platform Veilig Ondernemen (PVO) en Beveiligingsbedrijf ATN.

Share Button

Hinder voor verkeer door aanleg stiller asfalt A10 Noord

Graag delen we onderstaand bericht over werkzaamheden aan de A10 Noord dat binnenkort start en dat voor oponthoud zal zorgen:

Aanleg stiller asfalt     
Rijkswaterstaat brengt in het laatste weekend van juni en eerste weekend van juli een extra laag stil asfalt aan op de A10 Noord. Hierdoor vermindert het verkeersgeluid van de snelweg, waardoor bewoners naar verwachting minder geluidsoverlast ervaren. Deze maatregel nemen we vooruitlopend op het vervangen van de geluidsschermen, dat medio 2024 van start gaat. Lees verder “Hinder voor verkeer door aanleg stiller asfalt A10 Noord”

Share Button

Handtekening onder nieuw convenant voor veiligheid en samenwerking bedrijventerreinen OVZZ

Onder regie van Platform Veilig Ondernemen (PVO) Noord-Holland is vandaag een nieuw convenant getekend ter bevordering van samenwerking en veiligheid binnen bedrijventerreinen in de gemeente Zaanstad. Gemeente Zaanstad, OVZZ en ATN Beveiliging hebben hun handtekening gezet om de bedrijventerreinen van Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid (OVZZ) samen veilig, heel en schoon te houden. PVO Noord-Holland gaat voor OVZZ behoeften van ondernemers in kaart brengen om maatwerktrainingen en workshops op het gebied van veiligheid te organiseren. Lees verder “Handtekening onder nieuw convenant voor veiligheid en samenwerking bedrijventerreinen OVZZ”

Share Button

7 juni: Ellie Lust – Veiligheid en Ondernemen

Contact Bedrijvengroep Oostzaan krijgt op woensdag 7 juni oud politie-agente Ellie Lust op bezoek om meer te vertellen over Veiligheid en Ondernemen. Leden van OVZZ zijn deze avond ook van harte uitgenodigd in Theaterzaal De Kunstgreep in Oostzaan om 19.45 uur.

Aanmelden kan via deze link.

Share Button

Tips voorkomen brand

Brandweer Zaanstreek-Waterland is nauw betrokken bij het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). De werkgroep, met vertegenwoordigers vanuit de ondernemers, politie, gemeente en brandweer werken samen aan een schoon, heel en veilig industrie-, of winkelgebied. 

In bijgaande flyer vind je enkele tips om de kans op brand te voorkomen.

Share Button

Werkzaamheden Grote en Ronde Tocht

Hierbij informeren wij u over de voortgang van de werkzaamheden aan de Grote Tocht en Ronde Tocht en geven wij een doorkijk in de aankomende periode. Lees verder “Werkzaamheden Grote en Ronde Tocht”

Share Button

28 november Winkeldiefstaltraining

De gemeente Zaanstad organiseert samen met het Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland een interactieve winkeldiefstaltraining  maandagochtend 28 november 2022 bij het Zaantheater in Zaandam (Nicolaasstraat 3, Zaandam). De training begint om 09:00 uur en zal naar verwachting tot 11:30 uur duren.

Het welkomstwoord zal verzorgd worden door burgemeester J. Hamming.

De heer C. Bergman van het Platform Veilig Ondernemen neemt u vervolgens mee in de interactieve winkeldiefstaltraining. De combinatie van informatieoverdracht en de prikkeling van het ‘zelf te ondervinden’ staan garant voor een leerzame en enerverende training. Leerdoelen zijn onder andere:

• Het gedrag van winkeldieven herkennen;
• (Preventief) optreden tegen winkeldiefstal;
• Een winkeldief aanhouden.

U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen! Bent u geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar OOV@zaanstad.nl met vermelding van uw naam, winkelnaam en het aantal belangstellenden voor de winkeldiefstaltraining. Wij horen graag van u of u en/of uw medewerkers gebruik willen maken van dit aanbod.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer M. Faber via 0620053863.

Hopende u op 28 november te mogen ontvangen!

Vriendelijke groet,

Bas Koops (afdelingshoofd Openbare Orde en Veiligheid van gemeente Zaanstad)
Mitchell Faber (beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid van gemeente Zaanstad)
Marco Verschragen (programmamanager Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland)

 

Share Button

OVZZ luidt de alarmklok | Wat kunnen we samen doen tegen de verloedering?

Geachte lezer,
 
Bijgaand sturen wij u de link van een video waarin wij opnieuw de alarmklok luiden! Zoals u in onze strategische visie heeft kunnen lezen is de kwaliteit van ons gebied een speerpunt!
 
Wij gaven daar al dat het zorgelijk is hoe de bedrijventerreinen verloederen. Een bedrijventerrein moet uitnodigend zijn voor ondernemers, haar medewerkers, klanten en leveranciers, maar is dat op dit moment allerminst. Ook zien de ondermijning als een probleempunt.
 
Door het onvoldoende uitvoeren van beleid en handhaving daarop door de Gemeente is het maar de vraag of de eerstvolgende Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) kan worden verkregen.
 
Op een dag in september hebben we meer dan 100 overtredingen of delicten geconstateerd. Van deze ronde die wij gedaan hebben ziet u in de video slechts een deel.
 
Wat willen wij?
Dat u als stakeholder, burgemeester, wethouder, raadslid en ondernemer samen met ons dit probleem aan gaat pakken. 
 
Doet u mee? Bel dan: onze directeur Rob Smits voor een afspraak! 
 
Hoogachtend,
Namens bestuur en leden Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid (OVZZ), 
Rob Smits, directeur,
06-302 99 754
directeur@ovzz.nl

Share Button

22 september OUT OF BUSINESS II, Hét cybercrime event voor ondernemers

Laat je 22 september 2022 in IJmuiden verrassen! 

Je complete bedrijf plat, binnen een fractie van een seconde kan het gebeurd zijn. En natuurlijk weet je dat allang. Cybercrime heeft een steeds grotere invloed op de samenleving en steeds vaker is het mkb slachtoffer. In een havengebied waarin de lijnen kort zijn en de samenwerking intensief, is 1 “gat in de dijk” funest voor de hele keten. Maar dat geldt in veel meer branches. Feit blijft: jij wilt die zwakste schakel niet zijn.  

En terwijl we weten dat we iets moeten doen, heeft nog steeds 75% van de ondernemers zijn internetbeveiliging niet op orde. 1 op de 5 mkb-werknemers trapte voor de zomer weer in een basis phishingtest van de overheid. Let op: dat is dus nog niet eens een gerichte aanval. Cybercrime is aan de orde van de dag. De rol van de CEO wordt geplagieerd, orders worden afgevangen, betalingen worden omgeleid, software wordt gegijzeld, klantenbestanden worden ontfutseld, identiteitsfraude woekert en reputaties staan op het spel. Er is nog ontzettend veel te doen.  

Lees hier meer>>

Share Button