Hinder voor verkeer door aanleg stiller asfalt A10 Noord

Graag delen we onderstaand bericht over werkzaamheden aan de A10 Noord dat binnenkort start en dat voor oponthoud zal zorgen:

Aanleg stiller asfalt     
Rijkswaterstaat brengt in het laatste weekend van juni en eerste weekend van juli een extra laag stil asfalt aan op de A10 Noord. Hierdoor vermindert het verkeersgeluid van de snelweg, waardoor bewoners naar verwachting minder geluidsoverlast ervaren. Deze maatregel nemen we vooruitlopend op het vervangen van de geluidsschermen, dat medio 2024 van start gaat. Lees verder “Hinder voor verkeer door aanleg stiller asfalt A10 Noord”

Share Button

Handtekening onder nieuw convenant voor veiligheid en samenwerking bedrijventerreinen OVZZ

Onder regie van Platform Veilig Ondernemen (PVO) Noord-Holland is vandaag een nieuw convenant getekend ter bevordering van samenwerking en veiligheid binnen bedrijventerreinen in de gemeente Zaanstad. Gemeente Zaanstad, OVZZ en ATN Beveiliging hebben hun handtekening gezet om de bedrijventerreinen van Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid (OVZZ) samen veilig, heel en schoon te houden. PVO Noord-Holland gaat voor OVZZ behoeften van ondernemers in kaart brengen om maatwerktrainingen en workshops op het gebied van veiligheid te organiseren. Lees verder “Handtekening onder nieuw convenant voor veiligheid en samenwerking bedrijventerreinen OVZZ”

Share Button

7 juni: Ellie Lust – Veiligheid en Ondernemen

Contact Bedrijvengroep Oostzaan krijgt op woensdag 7 juni oud politie-agente Ellie Lust op bezoek om meer te vertellen over Veiligheid en Ondernemen. Leden van OVZZ zijn deze avond ook van harte uitgenodigd in Theaterzaal De Kunstgreep in Oostzaan om 19.45 uur.

Aanmelden kan via deze link.

Share Button

Tips voorkomen brand

Brandweer Zaanstreek-Waterland is nauw betrokken bij het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). De werkgroep, met vertegenwoordigers vanuit de ondernemers, politie, gemeente en brandweer werken samen aan een schoon, heel en veilig industrie-, of winkelgebied. 

In bijgaande flyer vind je enkele tips om de kans op brand te voorkomen.

Share Button

Werkzaamheden Grote en Ronde Tocht

Hierbij informeren wij u over de voortgang van de werkzaamheden aan de Grote Tocht en Ronde Tocht en geven wij een doorkijk in de aankomende periode. Lees verder “Werkzaamheden Grote en Ronde Tocht”

Share Button

28 november Winkeldiefstaltraining

De gemeente Zaanstad organiseert samen met het Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland een interactieve winkeldiefstaltraining  maandagochtend 28 november 2022 bij het Zaantheater in Zaandam (Nicolaasstraat 3, Zaandam). De training begint om 09:00 uur en zal naar verwachting tot 11:30 uur duren.

Het welkomstwoord zal verzorgd worden door burgemeester J. Hamming.

De heer C. Bergman van het Platform Veilig Ondernemen neemt u vervolgens mee in de interactieve winkeldiefstaltraining. De combinatie van informatieoverdracht en de prikkeling van het ‘zelf te ondervinden’ staan garant voor een leerzame en enerverende training. Leerdoelen zijn onder andere:

• Het gedrag van winkeldieven herkennen;
• (Preventief) optreden tegen winkeldiefstal;
• Een winkeldief aanhouden.

U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen! Bent u geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar OOV@zaanstad.nl met vermelding van uw naam, winkelnaam en het aantal belangstellenden voor de winkeldiefstaltraining. Wij horen graag van u of u en/of uw medewerkers gebruik willen maken van dit aanbod.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer M. Faber via 0620053863.

Hopende u op 28 november te mogen ontvangen!

Vriendelijke groet,

Bas Koops (afdelingshoofd Openbare Orde en Veiligheid van gemeente Zaanstad)
Mitchell Faber (beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid van gemeente Zaanstad)
Marco Verschragen (programmamanager Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland)

 

Share Button

OVZZ luidt de alarmklok | Wat kunnen we samen doen tegen de verloedering?

Geachte lezer,
 
Bijgaand sturen wij u de link van een video waarin wij opnieuw de alarmklok luiden! Zoals u in onze strategische visie heeft kunnen lezen is de kwaliteit van ons gebied een speerpunt!
 
Wij gaven daar al dat het zorgelijk is hoe de bedrijventerreinen verloederen. Een bedrijventerrein moet uitnodigend zijn voor ondernemers, haar medewerkers, klanten en leveranciers, maar is dat op dit moment allerminst. Ook zien de ondermijning als een probleempunt.
 
Door het onvoldoende uitvoeren van beleid en handhaving daarop door de Gemeente is het maar de vraag of de eerstvolgende Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) kan worden verkregen.
 
Op een dag in september hebben we meer dan 100 overtredingen of delicten geconstateerd. Van deze ronde die wij gedaan hebben ziet u in de video slechts een deel.
 
Wat willen wij?
Dat u als stakeholder, burgemeester, wethouder, raadslid en ondernemer samen met ons dit probleem aan gaat pakken. 
 
Doet u mee? Bel dan: onze directeur Rob Smits voor een afspraak! 
 
Hoogachtend,
Namens bestuur en leden Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid (OVZZ), 
Rob Smits, directeur,
06-302 99 754
directeur@ovzz.nl

Share Button

22 september OUT OF BUSINESS II, Hét cybercrime event voor ondernemers

Laat je 22 september 2022 in IJmuiden verrassen! 

Je complete bedrijf plat, binnen een fractie van een seconde kan het gebeurd zijn. En natuurlijk weet je dat allang. Cybercrime heeft een steeds grotere invloed op de samenleving en steeds vaker is het mkb slachtoffer. In een havengebied waarin de lijnen kort zijn en de samenwerking intensief, is 1 “gat in de dijk” funest voor de hele keten. Maar dat geldt in veel meer branches. Feit blijft: jij wilt die zwakste schakel niet zijn.  

En terwijl we weten dat we iets moeten doen, heeft nog steeds 75% van de ondernemers zijn internetbeveiliging niet op orde. 1 op de 5 mkb-werknemers trapte voor de zomer weer in een basis phishingtest van de overheid. Let op: dat is dus nog niet eens een gerichte aanval. Cybercrime is aan de orde van de dag. De rol van de CEO wordt geplagieerd, orders worden afgevangen, betalingen worden omgeleid, software wordt gegijzeld, klantenbestanden worden ontfutseld, identiteitsfraude woekert en reputaties staan op het spel. Er is nog ontzettend veel te doen.  

Lees hier meer>>

Share Button

Gratis online training van het RPC tegen cybercrime

Door de coronacrisis schrapte het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) alle fysieke trainingen en koos voor online. Die noodgedwongen omslag pakt goed uit. Een in korte tijd ontwikkeld pakket gratis online trainingen valt in de smaak bij MKB-bedrijven. Een sterk accent ligt op online trainingen ter voorkoming van cybercriminaliteit. Omdat die weinig tijd en géén geld kosten laten steeds meer bedrijven ze door hun personeel volgen.

Hier vind je een overzicht van de mogelijke trainingen:

  • Cybercrime: Ethical hackers confronteren u met de consequenties van uw eigen internetgedrag. Liggen uw gegevens al op straat?
  • High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor ernstige geweldsmisdrijven zoals woninginbraak, overvallen, straatroof, zware mishandeling, moord of doodslag. Deze delicten hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. 
  • Overvaltraining: Een overval gaat veel verder dan het moment zelf. Hoe kun je het voorkomen en hoe doorsta je een overval.
  • Omgaan met agressie: Hoe beoordeel je agressief gedrag en hoe kun je daar effectief op reageren?
  • Altijd Alert: Hoe kun je zien wie kwade bedoelingen heeft, wat is verdacht. Een klant wil geholpen worden, een dief niet.
  • Awareness Ondermijning: Ondermijning; Je gaat het pas zien als je het door hebt.

Een uitgebreid overzicht van alle trainingen kun je hier vinden.

Share Button

Voorkomen van oververhitte telefoons of opladers

Brand veroorzaakt door je telefoon tijdens het opgeladen. Kan dat? Ja, dat kan zeker! Er kan ook brand ontstaan door de oplader die in het stopcontact zit, zonder dat er een telefoon aan verbonden is. Na het opladen van je telefoon is het verleidelijk om de oplader in het stopcontact te laten zitten, maar dit kan brandgevaarlijke situaties met zich meebrengen. Lees verder voor tips voor het voorkomen van oververhitte telefoons en opladers. Lees verder “Voorkomen van oververhitte telefoons of opladers”

Share Button