Brief gemeente Zaanstad richting ondernemers met lokale maatregelen

Gemeente Zaanstad heeft de ondernemers een brief gestuurd met een aantal lokale maatregelen om Zaanse ondernemers te ondersteunen in deze moeilijke tijd.

In deze brief geven zij de stand van zaken van 26 maart weer. Het kabinet besluit dinsdag 31 maart over de maatregelen rond het corona-virus na 6 april. Zij bekijken dan opnieuw of er aanvullende maatregelen nodig zijn ter ondersteuning van ondernemers en ZZP’ers. Houdt daarom de site Ondernemen.Zaanstad.nl en de gemeentelijke sociale media in de gaten. De laatste ontwikkelingen kunt u daar vinden. 

De brief met maatregelen vindt u hier>> 

Beste OVZZ-leden, waar kunnen wij helpen?

Stel je hulpvraag bijvoorbeeld in de LinkedIn groep van OVZZ.

Beste leden, 

We staan de aankomende maanden voor zware uitdagingen.

Voorop staat de uitdaging om gezond te blijven, niet enkel onze eigen gezondheid, maar ook die van onze familie, vrienden en een ieder om ons heen. 

Wat er ook voor zware uitdaging onze kant op komt, gezondheid is van het grootste en primaire belang. Wij vragen jullie dan ook de RIVM regels zo goed mogelijk na te leven. 

Zakelijk kunnen we inmiddels van een catastrofe spreken. Bij meerdere leden zullen de omzetten volledig wegvallen. De vraag is niet of, maar wanneer en met welke impact het gevolg hiervan bij ons allemaal (en onze werknemers) terecht komt. 

Onze economie is op alle vlakken nauw met elkaar verbonden en wij zullen dan ook allemaal de schade van deze situatie ondervinden. Met dit in gedachten is het van belang om elkaar juist in deze tijd te ondersteunen om ieder het hoofd boven water te helpen houden. Stel projecten niet uit, innoveer, zit niet te strak op betaaltermijnen van getroffen bedrijven, betaal je rekeningen op tijd en blijf zoveel mogelijk, met de regels van het RIVM in achtnemend, de bedrijfsvoering voortzetten. Juist stil gaan staan en afwachten zal een nog grotere negatieve impact op onze economie hebben. 

Er zijn bedrijven in onze regio die acute hulp nodig zullen hebben. Wij vragen deze bedrijven om hun hulpvraag kenbaar te maken. Schaam je niet, mensen vinden het fijn om elkaar te helpen. Deze eigenschap zit in onze natuurlijke aard en maakt ons gelukkiger. Denk maar eens hoe fijn je het zelf vindt als je iemand hebt mogen helpen. 

We hebben hiervoor op LinkedIn een groep (https://www.linkedin.com/groups/8920492/) waarin je je hulpvraag kunt stellen. Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid is een regionale belangenbehartiger. We zien ons als een “connector” voor de leden. Vragen en hulp in contact met elkaar brengen. Laat dus via berichten weten welke vraag of aanbod je hebt.

Mocht je dit medium toch te lastig vinden, schroom dan niet om contact met ons op te nemen zodat we kijken in ons netwerk hoe en of we je kunnen helpen. 

Uiteraard zijn wij als belangenbehartiger achter de schermen bezig met deze situatie. Dit is echter voor ons ook een situatie die ongekend is en waarbij we misschien zaken over het hoofd zien. Attendeer ons erop zodat wij beter in staat zijn om ieder van jullie te helpen en van de juiste, beschikbare en relevante informatie te voorzien. 

Wij hopen uiteraard dat de situatie snel verbetert, maar houden ook rekening met het scenario dat dit nog een lange periode kan gaan duren. Reden te meer om op elkaar te letten en samen de schouders eronder te zetten. We moeten het samen doen, immers: ‘Als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen’. 

We wensen jullie allemaal veel kracht, wijsheid en gezondheid toe. 

Namens het OVZZ bestuur 

Rob Smits

 

Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld

Het kabinet schat in dat met deze eerste stap al direct 300 miljoen euro aan extra financiering ter beschikking wordt gesteld aan mkb-bedrijven die getroffen worden door de coronaproblematiek. Daarnaast kunnen ondernemers werktijdverkorting aanvragen (regeling ministerie van SZW) en uitstel van betaling/verlaging voorlopige aanslag van belastingen aanvragen bij de Belastingdienst. ZZP’ers kunnen een beroep doen op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen.

Lees hier meer–>

Spreekuur werkzaamheden Thorbeckeweg

De werkzaamheden aan de Thorbeckeweg staan voor begin 2021 op de agenda. De werkgroep AVANT, met de betrokken partijen, doet haar best zoveel mogelijk ondernemers en winkeliers hierbij te betrekken. OVZZ is vertegenwoordigd in deze werkgroep.

Er worden enkele inloopbijeenkomsten georganiseerd die via een huis-aan-huis verspreiding naar de direct omwonenden en bedrijven gezonden wordt.  Let op: Daar hoort Zuiderhout niet direct toe. Voor de bredere omgeving is de uitnodiging op de verschillende sociale media verspreid, op de gemeentelijke pagina’s gezet van de lokale weekbladen en is op websites de Orkaan en Zaanstad.nieuws.nl geplaatst. 

Daarnaast komt Jasper Hink, projectleider vanuit de Vervoersregio Amsterdam op verzoek graag langs bij de bedrijvenverenigingen om informatie te delen.

Mocht u meer informatie willen, dan kan dat per mail via Jasper Hink, J.Hink@vervoerregio.nl of bij een van de inloopspreekuren. De eerstvolgende is op vrijdag 3 april 1000-1100u. De overige staan op de website: www.thorbeckeweg.zaanstad.nl

2 april bezoek burgemeester Hamming

Op donderdag 2 april is burgemeester Hamming aanwezig bij de bestuursvergadering van OVZZ. Belangrijke punten die wij onder de aandacht willen brengen zijn de transformatie van de Achtersluispolder, bereikbaarheid met name rondom de plannen aan de Thorbeckeweg en duurzaamheid.

Heeft u onderwerpen die spelen in het gebied die wij voor u kunnen bespreken? Laat het ons weten via info@ovzz.nl.

Herinrichting gebieden rond Grote Tocht

De gemeente Zaanstad is van plan om het bedrijfsterrein rond de Grote Tocht opnieuw in te richten en de riolering te vervangen.

Voordat de gemeente een nieuw concept ontwerp van de buitenruimte gaan maken, willen zij graag in gesprek met (een afvaardiging van) de bedrijven in het projectgebied om wensen, ideeën en bijzonderheden van de ondernemers op te halen. Met deze informatie kunnen zij een ontwerp maken.

Binnenkort volgt er een uitnodiging om mee te praten. 

Wilt u hierover meedenken? Laat het ons alvast weten via info@ovzz.nl.

Werkzaamheden Pieter Ghijsenlaan en Gerrit Kiststraat 2021

De Gemeente Zaanstad wil in 2021 werkzaamheden aan de Pieter Ghijsenlaan en Gerrit Kiststraat uitvoeren. Ook zal een deel van het riool worden vernieuwd  (Pieter Ghijsenlaan tussen Symon Spiersweg – Gerrit Kistraat).

De gemeente is nu bezig om een ontwerp voor te bereiden. Als deze klaar is, worden alle aanliggende bedrijven en bewoners verder geïnformeerd.

De gemeente zal binnenkort een bijeenkomst organiseren om informatie vanuit de ondernemers op te halen betreffende:

    • Wanneer zijn de drukste momenten tijdens transport (aan-/afvoer) of bezoekers?
    • Wat is de frequentie van aan- en afvoer?
    • Hebben bedrijven een alternatieve op-/afrit waarvan zij tijdelijk gebruik van kunnen maken?
    • Zijn er momenten dat de toegangsweg (of entree) wel of juist niet tijdelijk afgesloten kan worden? (welke dagen van de week, uren van de dag)
    • Hebben jullie nog suggesties wat jullie en ons kan helpen om het werk te bespoedigen of om de bereikbaarheid te garanderen?

Wilt u hier actief in meedenken? Laat het ons weten via info@ovzz.nl.

Verslag KVO bijeenkomst bij Autobedrijf Peter Ursem

Op donderdag 27 februari jl. vond de KVO bijeenkomst plaats bij Autobedrijf Peter Ursem. Een mooi aantal ondernemers hoorden de presentatie van Els Prins aan over Ondermijning. Wat betekent het voor u en wat zijn de cijfers in Zaanstad? U vindt het in bijgaande presentatie.

Jasper Hink van Vervoersregio Amsterdam was tevens aanwezig om aan te geven wat de plannen zijn met de Thorbeckeweg. Na de zomer worden hier de laatste klappen op gegeven en begin 2021 wordt er begonnen met de werkzaamheden. In bijgaande presentatie vindt u hier meer over.

Pieter Ursem, gastheer van de middag, vertelde meer over de ambities van Autobedrijf Peter  Ursem, met name op het gebied van duurzaam en gezonde activiteiten. Zo hebben ze als een van de weinige een Battery Repair Center waar accureparaties uitgevoerd mogen worden aan elektrische auto’s. Maar het gaat nog een stap verder. De energie die opgewekt wordt door zonnepanelen wordt intern opgeslagen in vier accupakketten afkomstig van hybride voertuigen. Zo hebben de accu’s een tweede leven gekregen en kunnen gebruikt worden in mobile batterijen.

De middag werd afgesloten met een heerlijke lunch aangeboden door de gastheer.