Aanpak Thorbeckeweg, wat is de planning?

De verkeersdrukte op de Thorbeckeweg in Zaandam wordt aangepakt. Het wordt veiliger voor fietsers. Het openbaar vervoer wordt verbeterd. En nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen krijgen een betere bereikbaarheid. Er moet kortom veel gebeuren. Maar is er al zicht op de planning? We vroegen het aan projectleider Jasper Hink, werkzaam bij Vervoerregio Amsterdam.

‘De besluitvorming en planning van dit project worden in het najaar vastgesteld. Tot die tijd wordt er hard gewerkt achter de schermen’, begint Jasper Hink. ‘Maar werken aan zo’n groot project in coronatijd is best lastig’, vertelt hij verder. ‘We kunnen geen inloopavonden of vergaderingen organiseren. Veel pakken we nu online op. De stikstof-discussie begin 2020 zorgde ook voor vertraging. Er zijn diverse aanvullende onderzoeken nodig om de stikstof-effecten in beeld te krijgen. En we willen nog een keer langs de betrokken gemeenteraden en de regioraad van de Vervoerregio. Dit alles heeft invloed op de dagelijkse planning.’

Voorbereidende werkzaamheden 
Hink verwacht dat er deze winter een start kan worden gemaakt met de eerste werkzaamheden. ‘Dan moet je denken aan het graven naar ondergrondse kabels en leidingen. En het ‘bouwklaar’ maken van de route door aanpassing van stoep of weg. Begin 2021 gaan we een aannemer selecteren. De echte bouwwerkzaamheden kunnen dan in 2022 van start. En als alles goed verloopt zou de Thorbeckeweg dan midden 2024 klaar kunnen zijn.’

Belangrijke verkeersader
De Thorbeckeweg is een belangrijke weg voor velen. Bewoners, bedrijven, woon/werkverkeer maken allemaal gebruik van deze weg. ‘Hoe pakken jullie dit aan tijdens de werkzaamheden? Jasper: ‘Het verkeer wordt een van de grootste uitdagingen van dit project. We kunnen de weg niet zomaar afsluiten. Daarom betrekken we alle partijen bij het maken van plannen hiervoor. En we vragen aan toekomstige aannemers en bouwers hoe zij denken de overlast zoveel mogelijk te beperken. Maar dat er overlast zal zijn bij zo’n groot project, valt helaas niet te voorkomen.’ 

 

Share Button

Het nieuwe normaal is een nieuwe balans

Wilt u met ons meedenken?

Het virus dat de wereld in een economische crisis dreigt te storten, treft vooral de kwetsbaren. En zeker ook zullen er kwetsbare ondernemers zijn die meer of minder getroffen worden.

De OVZZ is de ondernemersvereniging in Zaanstad Zuid die opkomt voor de belangen van ondernemers in dit gebied.

De huidige situatie zal voor sommige ondernemers een angstige tijd zijn. “Gaan we het redden of niet, wat wordt het te nemen verlies, waar moeten wij aanpassen, waar kunnen wij überhaupt aanpassen?”

Angst brengt achterdocht, kleingeestigheid en zelfs remmingen met zich mee. Dit is normaal menselijk gedrag en niets om je voor te schamen. Echter, het is gedrag wat een ondernemer er nu even niet bij kan hebben, maar heel vervelend is, als het je overkomt.

In de afgelopen periode heeft u wellicht op een andere wijze moeten ondernemen. Mogelijk heeft u met nieuwe producten, werkvormen, -middelen of een andere marketingstrategie een nieuwe weg naar de markt gevonden.
Misschien is het u niet gelukt en heeft u veel zorgen.

Hoe mooi zou het zijn als we met uw kennis, ideeën en/of zorgen mede leden kunnen inspireren of steunen. Als OVZZ is het ons doel om ondernemers met elkaar te verbinden.

Hierbij de uitnodiging om samen met OVZZ na te denken over hoe wij op Zaanstad Zuid een nieuwe balans gaan vinden. OVZZ zou graag met een aantal ondernemers hierover willen sparren vanuit de diverse branches.

Wilt u dat? Neem dan contact op met info@ovzz.nl.

Share Button

Groot onderhoud A10 Noord vervroegd

Binnenring afgesloten tijdens Hemelvaart en Pinksterperiode: 20 – 25 mei en 28 mei – 2 juni

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Boskalis tijdens de Hemelvaart- en Pinksterperiode groot onderhoud uit aan de A10 Noord binnenring. Tijdens deze periodes zal de weg tussen knooppunt Coenplein en afrit S114 (IJburg) geheel afgesloten zijn, inclusief alle tussenliggende op- en afritten. Het verkeer wordt omgeleid via de A10 West, Zuid en Oost, waarbij de extra reistijd kan oplopen tot een uur. De A10 Noord buitenring blijft wel open.

Rijkswaterstaat en Boskalis hebben besloten om deze wegwerkzaamheden eerder uit te voeren dan gepland. Op dit project wordt, zoals overal in Nederland, gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat minder mensen en materieel tegelijkertijd op een wegdeel kunnen worden ingezet. De partijen willen met het eerder uitvoeren van de werkzaamheden voorkomen dat – als de coronacrisis voortduurt – de in de zomer geplande wegafsluitingen langer gaan duren en halen daarom een deel van de werkzaamheden naar voren. Een andere reden om de werkzaamheden te vervroegen is dat het momenteel rustiger op de weg is als gevolg van de coronacrisis.

Afsluitingsperiode en omleidingsroutes

De werkzaamheden vinden plaats van:

  • Woensdag 20 mei 20.00 uur tot maandag 25 mei 05.00 uur (Hemelvaartperiode)
  • Donderdag 28 mei 20.00 uur tot dinsdag 2 juni 05.00 uur (Pinksterperiode)

De A10 Noord binnenring is tijdens deze dagen geheel afgesloten tussen knooppunt Coenplein en afrit S114 (IJburg). Ook alle tussenliggende aansluitingen (S118, S117, S116, S115, afrit S114) op de binnenring zijn afgesloten. De A10 Noord buitenring blijft wel gewoon open.

Het verkeer wordt als volgt omgeleid:

  • Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A10 West, Zuid en Oost en de A10 Noord buitenring (richting Zaanstad/Coentunnel);
  • Lokaal verkeer kan Amsterdam Noord binnenrijden en verlaten via de A10 Noord buitenring.

Vooralsnog blijven de geplande afsluitingen in de zomer van 3 tot 13 juli A10 Noord binnenring en van 31 juli tot 10 augustus A10 Noord buitenring staan. Momenteel onderzoeken de partijen de mogelijkheid om de A10 Noord buitenring te verschuiven naar de periode van 3 tot 13 juli. De afsluiting van 31 juli tot 10 augustus wordt dan gebruikt voor de resterende werkzaamheden aan de A10 Noord binnenring en buitenring.

A9 Holendrecht – Diemen ook afgesloten

Let op: ook op de A9 wordt gewerkt aan de weg. Van woensdag 20 mei 22.00 uur tot maandag 25 mei 05.00 uur – dus tijdens de Hemelvaartperiode – is de A9 Gaasperdammerweg in beide richtingen afgesloten tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen. Ook de tussenliggende op- en afritten zijn dicht. De wegwerkzaamheden zijn goed op elkaar afgestemd, net als de omleidingsroutes.

Advies

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de omleidingsroutes te volgen en kort van tevoren de actuele wegsituatie te checken via vananaarbeter.nl en navigatiesystemen zoals Google Maps en Waze.

Groot onderhoud wegen Noord-Holland 

De rijkswegen in de provincie Noord-Holland hebben groot onderhoud nodig. Denk daarbij aan het vernieuwen van asfalt, vervangen van voegovergangen en verbeteren van regenwaterafvoer. In 2019 en 2020 wordt ruim 90 km snelweg vernieuwd en grotendeels vervangen door stiller asfalt. Door dit onderhoud blijven onze wegen in een goede conditie. Zo zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Ook in de toekomst.

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden A10 Noord is te vinden op de projectpagina groot onderhoud A10 Noord. Weggebruikers kunnen voor meer informatie ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Share Button

Technasium zoekt opdrachtgevers

Op het St. Michael College loopt al enige tijd het Technasium, dit is een richting in de vorm van projectonderwijs, waarbij opdrachten/vraagstukken uit de maatschappij of het bedrijfsleven komen.

Twee van de winstpunten van dit onderwijs zijn dat leerlingen goed leren te netwerken en dat de kloof tussen bedrijfsleven/maatschappij/’echte leven’ voor hen door deze ervaring veel kleiner is. Verder raken ze al veel meer gewend aan samenwerken in groepjes.

Voordelen voor bedrijven
Niet onbelangrijk is de creativiteit en het niveau van technasiumleerlingen. Vaak komen ze namelijk met creatieve, out-of-the-box-invalshoeken, die een uitgangspunt kunnen vormen voor nieuwe ideeën en plannen binnen een bedrijf. Daarnaast werken het contact en de samenwerking met de leerlingen verfrissend en stimulerend en levert het energie op bij de betrokken medewerkers. Last but not least: resultaten van O&O-projecten halen regelmatig de regionale media en het kan uw bedrijf dus ook gratis publiciteit opleveren.

Wilt u meer informatie of heeft u een project voor de leerlingen? Neem contact op met Sander van der Lubbe van het St. Michael College Zaandam via svdlubbe@stmichaelcollege.nl.

Meer informatie over het Technasium vindt u hier>> 

Meer informatie over de 7 mogelijke richtingen binnen techniek vindt u hier>>

En/of bekijk dit filmpje met de complete uitleg>>

Share Button

Herinrichting diverse ‘Tochten’ – geef uw mening

De gemeente Zaanstad gaat een deel van het bedrijventerrein Westerspoor Zuid herinrichten. Het gaat specifiek om de volgende straten: Ronde Tocht, Grote Tocht, Zijtocht en 1e Dwarstocht.
 
Omdat het riool is verouderd en op meerdere plaatsen is verzakt, wordt zowel het regenwaterriool als het vuilwaterriool vernieuwd. Met het vervangen van het riool wordt ook de openbare ruimte opgeknapt. De bestaande bestrating en asfaltverharding worden vervangen met asfalt op alle rijbanen. De parkeerplaatsen en trottoirs worden bestraat met stenen.
 
Door deze herinrichting is de mogelijkheid ontstaan voor een andere indeling van de rijbaan, parkeervakken, groen en overige zaken in de openbare ruimte. 

Meer informatie vindt u hier.

Tussen 11 mei en 1 juni 2020 kunt u uw mening en ideeën plaatsen op deze website. 

Share Button

23 april | Gratis Webinar Cybercrime voor ondernemers

Criminelen zitten niet stil, nooit. Het Regionaal Platform Noord-Holland werkt in nauwe samenwerking met de politie en de gemeenten in Noord-Holland samen om ondernemers te informeren op het gebied van en weerbaarder te maken t.o.v. cyber- en ondermijnende criminaliteit. Begin dit jaar werden de eerste masterclasses georganiseerd via gemeenten en ondernemersverenigingen in de verschillende regio’s en het vervolg was al in de maak, ook in de gemeente Zaanstad. Op dit moment werken we samen aan alternatieve oplossingen om ondernemers in de regio te bereiken. 

In crisistijd zien met name cybercriminelen hun kans schoon om ondernemers op te lichten met nepmails, ransomware (gijzelsoftware) en hacks, waarbij misbruik wordt gemaakt van het coronavirus. Juist nu is het belangrijk om extra alert te zijn om te voorkomen dat ook jouw onderneming slachtoffer wordt van cybercrime. Daarom organiseert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in samenwerking met de regionale Platforms Veilig Ondernemen (PVO) een gratis cybercrime webinar voor ondernemers op 23 april.

Programma

14:00 – Opening door Patrick van den Brink, directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
14:05 – Verhaal van een cyberslachtoffer: ‘Hoe ik mijn bedrijf verloor door een cyberhack’
14:15 – Ethisch hacker Laurens Baardman van Computest vertelt: ransomware, phishing, CEO-fraude, de rol van het coronavirus en thuiswerken
14:45 – Vragenronde
15:00 – Afsluiting door regionaal cyberburgemeester Martijn Vroom van de gemeente Krimpen aan den IJssel

Aanmelden kan gratis via onderstaande link. 
https://computest.webinargeek.com/gratis-cybercrime-webinar-voor-ondernemers?cst=ccv-website

Heeft u een vergelijkbare, specifieke behoefte op het gebied van veilig ondernemen? Neemt u dan contact op met het RPCNH via de website.  

Share Button

Brief gemeente Zaanstad richting ondernemers met lokale maatregelen

Gemeente Zaanstad heeft de ondernemers een brief gestuurd met een aantal lokale maatregelen om Zaanse ondernemers te ondersteunen in deze moeilijke tijd.

In deze brief geven zij de stand van zaken van 26 maart weer. Het kabinet besluit dinsdag 31 maart over de maatregelen rond het corona-virus na 6 april. Zij bekijken dan opnieuw of er aanvullende maatregelen nodig zijn ter ondersteuning van ondernemers en ZZP’ers. Houdt daarom de site Ondernemen.Zaanstad.nl en de gemeentelijke sociale media in de gaten. De laatste ontwikkelingen kunt u daar vinden. 

De brief met maatregelen vindt u hier>> 

Share Button

Beste OVZZ-leden, waar kunnen wij helpen?

Stel je hulpvraag bijvoorbeeld in de LinkedIn groep van OVZZ.

Beste leden, 

We staan de aankomende maanden voor zware uitdagingen.

Voorop staat de uitdaging om gezond te blijven, niet enkel onze eigen gezondheid, maar ook die van onze familie, vrienden en een ieder om ons heen. 

Wat er ook voor zware uitdaging onze kant op komt, gezondheid is van het grootste en primaire belang. Wij vragen jullie dan ook de RIVM regels zo goed mogelijk na te leven. 

Zakelijk kunnen we inmiddels van een catastrofe spreken. Bij meerdere leden zullen de omzetten volledig wegvallen. De vraag is niet of, maar wanneer en met welke impact het gevolg hiervan bij ons allemaal (en onze werknemers) terecht komt. 

Onze economie is op alle vlakken nauw met elkaar verbonden en wij zullen dan ook allemaal de schade van deze situatie ondervinden. Met dit in gedachten is het van belang om elkaar juist in deze tijd te ondersteunen om ieder het hoofd boven water te helpen houden. Stel projecten niet uit, innoveer, zit niet te strak op betaaltermijnen van getroffen bedrijven, betaal je rekeningen op tijd en blijf zoveel mogelijk, met de regels van het RIVM in achtnemend, de bedrijfsvoering voortzetten. Juist stil gaan staan en afwachten zal een nog grotere negatieve impact op onze economie hebben. 

Er zijn bedrijven in onze regio die acute hulp nodig zullen hebben. Wij vragen deze bedrijven om hun hulpvraag kenbaar te maken. Schaam je niet, mensen vinden het fijn om elkaar te helpen. Deze eigenschap zit in onze natuurlijke aard en maakt ons gelukkiger. Denk maar eens hoe fijn je het zelf vindt als je iemand hebt mogen helpen. 

We hebben hiervoor op LinkedIn een groep (https://www.linkedin.com/groups/8920492/) waarin je je hulpvraag kunt stellen. Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid is een regionale belangenbehartiger. We zien ons als een “connector” voor de leden. Vragen en hulp in contact met elkaar brengen. Laat dus via berichten weten welke vraag of aanbod je hebt.

Mocht je dit medium toch te lastig vinden, schroom dan niet om contact met ons op te nemen zodat we kijken in ons netwerk hoe en of we je kunnen helpen. 

Uiteraard zijn wij als belangenbehartiger achter de schermen bezig met deze situatie. Dit is echter voor ons ook een situatie die ongekend is en waarbij we misschien zaken over het hoofd zien. Attendeer ons erop zodat wij beter in staat zijn om ieder van jullie te helpen en van de juiste, beschikbare en relevante informatie te voorzien. 

Wij hopen uiteraard dat de situatie snel verbetert, maar houden ook rekening met het scenario dat dit nog een lange periode kan gaan duren. Reden te meer om op elkaar te letten en samen de schouders eronder te zetten. We moeten het samen doen, immers: ‘Als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen’. 

We wensen jullie allemaal veel kracht, wijsheid en gezondheid toe. 

Namens het OVZZ bestuur 

Rob Smits

 

Share Button

Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld

Het kabinet schat in dat met deze eerste stap al direct 300 miljoen euro aan extra financiering ter beschikking wordt gesteld aan mkb-bedrijven die getroffen worden door de coronaproblematiek. Daarnaast kunnen ondernemers werktijdverkorting aanvragen (regeling ministerie van SZW) en uitstel van betaling/verlaging voorlopige aanslag van belastingen aanvragen bij de Belastingdienst. ZZP’ers kunnen een beroep doen op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen.

Lees hier meer–>

Share Button