Checklist overbelasting van elektra

Elke dag ontstaan in Nederland gemiddeld 8 branden door slecht onderhouden elektrische installaties en aangesloten apparatuur.

Voor het bedrijven is het belangrijk om brandgevaar te voorkomen. Verzekeraars vragen vaak om een periodieke keuring voor het afsluiten van een brandverzekering. En mocht er onverhoopt brand uitbreken, dan kijkt de verzekeraar met een scherp oog naar de factor nalatigheid.

NEN1010 en NEN3140

In NEN1010 is wettelijk vastgelegd hoe de installatie bij bouw en verbouw moet worden aangepakt. NEN3140 bevat voorschriften hoe de elektrische installatie moet worden onderhouden en hoe vaak deze moet worden gekeurd.

1.) Laat aanpassingen aan de elektrische installatie altijd uitvoeren door bevoegde installateurs.
Zorg dat de elektrische installatie in je bedrijf voldoet aan de NEN1010 en de NEN 3140.

2.) Laat om de zoveel tijd een thermografisch onderzoek uitvoeren in je bedrijf.
Een infraroodcamera stelt hierbij temperatuurverschillen en overbelasting in de elektrische installatie vast.

3.) Benoem een installatieverantwoordelijke binnen het bedrijf.

4.) Vermijd het gebruik van verlengsnoeren.
Elke overgang verhoogt de weerstand en daarmee de kans op oververhitting.

5.) Rol kabelhaspels helemaal af, dus ook als je de lengte niet nodig hebt.
In een opgerolde haspel kan de warmte niet ontsnappen. Trek om deze reden ook bij stofzuigers altijd het hele snoer eruit.

6.) Gebruik meterkasten niet als opslagruimte.
Brand door overbelasting ontstaat vaak in de meterkast, waar je dan liever geen brandbaar materiaal in wil hebben. Het is ook verstandig om een rookmelder in de meterkast te plaatsen.

7.) Maak gebruik van bedrading met de juiste diameter om verbindingen te maken.
In een dun snoertje loopt de weerstand, en daarmee de temperatuur, snel op. Een straalkacheltje aansluiten met een speakersnoertje is bijvoorbeeld geen goed idee.

8.) Zorg ervoor dat dat er geen scherpe randen zijn die de elektriciteitsdraden kunnen beschadigen. Op de plaats van een beschadiging neemt de weerstand toe.

9.) Vervang knipperende en roodgloeiende tl-buizen direct.
Door de opgebouwde hitte kunnen deze buizen knappen. De hete delen kunnen vervolgens brand veroorzaken. Verder zijn de starters een bron van warmte. Als een starter het niet voor elkaar krijgt dat een tl-buis aan gaat, blijft hij het proberen, met bijgevoegd gesmolten armatuur tot gevolg.

10.) Sluit zo min mogelijk apparaten aan op hetzelfde contactpunt.
Ga uit van maximaal 2500 watt voor alle apparaten samen. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de soort zekering.

Bron: Business Insider

Share Button