Doe mee aan de pilot en bespaar op de energierekening

Door deelname aan pilots van het Actienetwerk 15% GasTerug de energierekening van uw bedrijf beperken?

Het Actienetwerk 15% Gas Terug
Dit actienetwerk is opgericht na de inval van Rusland in Oekraïne om van
het Russisch gas af te komen. In korte tijd sloten steeds meer partijen
aan die met elkaar afspraken samen te werken om nog in 2022 een
structurele reductie van het gasgebruik in de Metropoolregio Amsterdam
te realiseren. Vanuit het Actienetwerk zijn in het afgelopen half jaar
acht werksporen opgepakt om invulling te geven aan de geformuleerde
ambitie en daarmee ook de energierekening van bewoners, bedrijven
en andere organisaties te helpen terugdringen. Vanuit het Rijk is een
bijdrage van 1 miljoen euro toegekend om concrete activiteiten te
kunnen uitvoeren.

Deze flyer richt zich op energiebesparing op bedrijventerreinen en bij
zorginstellingen (één van de acht werksporen) en op de twee pilots die
vanuit dat werkspoor zijn opgezet. Hieronder vindt u meer informatie
over de pilots, over waarom deze voor u interessant kunnen zijn en over
hoe u uw belangstelling daarvoor kenbaar kunt maken. Met andere
vragen over energietransitie op bedrijventerreinen kunt u terecht bij
Dennis Meerburg van het PHB (d.meerburg@sadc.nl; 06 39795030).

Flyer Pilot energiemanagementsysteem Actienetwerk

Flyer Pilot Koelen en Vriezen Actienetwerk

Share Button