Duurzame Zeehavens Noord-Holland 2020, subsidie

Het doel van deze subsidieregeling is het verduurzamen van onze zeehavens. Activiteiten die een bijdrage leveren aan de reductie van uitstoot van NOx en CO2 en aan het intensiveren van ruimtegebruik door onder andere het verbeteren van de haveninfrastructuur (waarvoor ook haalbaarheidsonderzoeken zijn subsidiabel) worden hierdoor gestimuleerd.

Voor de emissiereductie van binnenscheepvaart is een apart bedrag gereserveerd.

Lees hier meer>>

Share Button