Een goede en gezonde jaarwisseling

2021, wat was het weer een bizar jaar. Een jaar waarin onze veerkracht maximaal werd uitgedaagd. Vanaf het moment dat wij opnieuw geconfronteerd werden met de landelijke coronamaatregelen, hebben we weer goed geschakeld in onze belangenbehartiging op de thema’s KVO, Transitie Achtersluispolder, de ontwikkeling Thorbeckeweg en de samenwerking met Saenz.

En toch heb ik het gevoel dat we voor een deel stilstaan.

Dat komt doordat we niet kunnen doen waar een vereniging eigenlijk ook voor bedoeld is: samen optrekken en het goed met elkaar hebben.

Soms met een kopje koffie, een drankje en goede gesprekken.

We hopen dat de vaccinatie snel zijn werk gaat doen en we de vereniging weer normaal kunnen laten draaien. Met alles erop en eraan. Met sterke verhalen over het heden, verleden en de toekomst.

Dan gaat de vereniging nog beter draaien.
Dan kunnen we nog meer nieuwe leden welkom heten en introduceren.
Dan gaan we weer “real life” evenementen organiseren.
Dan gaan we weer … leven en ondernemen.

De nieuwjaarsbijeenkomst van 18 januari zullen we op een later moment organiseren. Wel gebruiken we 18 januari voor een extra online Algemene Ledenvergadering rondom het voorzitterschap. Hier lees je meer en kun je je aanmelden.

Namens het bestuur van OVZZ wensen we al onze leden en samenwerkingspartners een goede en gezonde jaarwisseling toe.

Rob, Herm, Tom, Paul, Vincent, Gerrit, Lars, Tamara

Share Button