Elektriciteitsnet overbelast

In alle media wordt regelmatig aandacht besteed aan de problematiek rond het elektriciteitsnet.

De huidige infrastructuur voldoet niet meer. Het ombouwen van gas naar elektra, de verdere electrificering van bedrijfsprocessen en uitbreiding van het elektrisch vervoer heeft ervoor gezorgd dat het net overbelast raakt en al is.

Bij uitbreiding van activiteiten, waarvoor een hogere aansluiting noodzakelijk is, zullen bedrijven geconfronteerd worden met een negatief besluit vanuit de netbeheerder Liander. Dat betekent dat bedrijven in hun groeiambitie worden belemmerd door een factor die als vanzelfsprekend wordt beschouwd.

Dit onderwerp staat hoog op de agenda van SAENZ. In de beleidsdoelstelling staat van begin af aan al genoemd dat ze ernaar streven de lokale opwek te koppelen aan het lokale verbruik. Dat thema is nu actueler dan nooit tevoren.

In 2021 hebben twee universitaire studenten een adviesrapport geschreven waarin zij SAENZ een aantal scenario’s hebben voorgelegd over mogelijke oplossingen voor deze problematiek.

Dit onderwerp gaan ze de komende periode wat nadrukkelijker bij de leden van SAENZ onder de aandacht brengen, om de continuïteit van de bedrijfsvoering, door deze problematiek, niet in gevaar te brengen.

Lees hier meer over SAENZ.

Share Button