Elektriciteitsnetwerk op slot

Ongetwijfeld heeft u berichtgeving hierover in de kranten gelezen. Wellicht denkt u, dat probleem gaat aan mijn deur voorbij, maar helaas ligt de feitelijke situatie voor ons allemaal toch anders.

De druk op ons elektranetwerk is enorm toegenomen en ook nog eens veel sneller dan verwacht. De beheerder, Liander, heeft het netwerk hierop niet zo snel kunnen aanpassen. De verwachting is dat pas na 5 tot 10 jaar een verbetering te verwachten is.  
 
Dit betekent dat op een aantal bedrijventerreinen in de Zaanstreek uitbreiding van grootverbruikers niet mogelijk is, of dat bedrijven niet meer de mogelijkheid hebben hun netwerkaansluiting te vergroten.
 
Dit komt de economische ontwikkeling in de Zaanstreek uiteraard niet ten goede.
 
Om die reden heeft SAENZ/OVZZ met ondersteuning vanuit de Provincie Noord-Holland een onderzoek laten uitvoeren door universitaire studenten, om een Lokaal Energie Platform (lokale opwek combineren met lokaal verbruik) te realiseren op bedrijventerreinen.
 
Wij menen dat dit onderwerp voor de toekomstbestendigheid van uw bedrijfsvoering enorm belangrijk is en vanuit SAENZ/OVZZ proberen wij uw belangen optimaal te behartigen. Aansluiting bij SAENZ is daarbij van belang. 

Share Button