Update aanpak rotondes Westzanerweg – zondagsluitingen

Deze week is fase 2 gestart van de rotonde Westzanerweg bij de Justitieel Complex Zaantad. Dat houdt in dat gemotoriseerd verkeer de rotonde niet meer kan oversteken van noord naar zuid en vice versa.

Weekendwerk

Het weekendwerk staat gepland voor de zondagen 4-11-18 en 25 juli. Deze afsluiting voor al het doorgaande verkeer gaat in om 0.00 uur en duurt tot de werkzaamheden van die dag zijn afgerond.

Het doorgaande verkeer van en naar Beverwijk is op deze zondag dus niet mogelijk.

Het industriegebied Hoogtij aan de kant van de PI blijft bereikbaar via de Westzanerdijk, dit wordt met bebording aangegeven. De éénrichting situatie op de Veldweg en de Westzanerdijk is op deze dagen niet van kracht.

Het industriegebied aan de kant van K&N is vanaf 9.00 uur bereikbaar, dit alleen vanaf de Hoofdtochtkant vanuit Zaandam.

In de bijlage de verkeerstekening (weekendwerk).

Share Button