Focuspunten OVZZ

Het bestuur van OVZZ heeft zich de laatste vergadering de vraag gesteld wat belangrijk is het komende jaar op te pakken, waar liggen de focuspunten. Hier zijn een aantal zaken uitgekomen. De focus ligt op de transitie van de Achtersluispolder en het Balkenhavengebied. Daarnaast is de herinrichting van de Thorbeckeweg een belangrijk punt. Het schoon, heel en veilig houden (Keurmerk Veilig Ondernemen) van het bedrijventerrein en duurzaamheid zijn eveneens belangrijke projecten. Dit willen we oppakken door verbinding te zoeken met leden en instanties als de gemeente, het organiseren van sessies op thema’s, de bewustwording creëren van problematieken en de zichtbaarheid vergroten mede middels een communicatieplan.

Heeft u vragen over bovenstaande? Neem contact met ons op via info@ovzz.nl

Share Button