Gemeentelijke plannen fietsroute door Achtersluispolder

Recent hebben Rob Smits en Vincent van Vliet gesproken met wethouder Gerard Slegers, Milko Buter (ambtenaar ontwikkeling infrastructuur) en Gijs van der Kolk – (ambtenaar fietsprojecten en fietsbeleid).

De gemeente wil vanuit het mobiliteitsbeleid het fietsverkeer bevorderen. Hiertoe is er met wethouder Egbert De Vries van Amsterdam en wethouder Gerard Slegers van Zaanstad een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het bouwen van een fiets- en wandelbrug over het Zijkanaal H en de daaraan verbonden route door de Noorder IJ-plas. In 2023 starten de voorbereidingen voor de aanleg van de brug. In 2025 kunnen fietsers en voetgangers van de route gebruik maken volgens de plannen.

De gemeente is van mening dat des te fijnmaziger het fietsnetwerk is men meer gebruik van de fiets nemen.

Naast recreatief fietsen ziet de gemeente ook meer fietsmogelijkheden voor werknemers. Ook zal een toekomstige woningbouwopgave vragen om verbeterde vervoersmogelijkheden volgens de wethouder.

Vanuit OVZZ hebben we hier onze vragen en bedenkingen bij. In de communicatie ervaren we een nieuw “bommetje” dat geplaatst wordt. De gemeente wil ons meer meenemen in de communicatie. Ook geeft men aan dat de financiering van dit plan ook nog niet rond is. Wij vinden dat de bestaande fietsroute vanuit Amsterdam goed gebruikt wordt. Verder lijkt het ons zinvol om het onderzoek over de sterkte/zwakte analyse van de Achtersluispolder af te wachten.

De gemeente geeft aan dat het fietspad vrijliggend zal zijn. Daarnaast zal op enige termijn de Sluispolderweg een verbetering dienen te krijgen. De tekeningen hiervoor moeten nog worden gemaakt.

We zijn het erover eens dat bij welk plan dan ook de ontsluiting van het gebied voorop zal moeten staan.

Als OVZZ zien we nog geen win-win situatie voor ons als ondernemers.

Concreet hebben we afgesproken::

  • Op gezette tijden is er overleg over de plannen voor een nieuw fietspad;
  • De geplande brug over het Zijkanaal komt pas als we een veilige en werkbare oplossing hebben;
  • Als er schetsen komen worden praten we verder.

Heb je vragen of opmerkingen over bovenstaande, vernemen we het graag via info@ovzz.nl

Share Button