Genoeg ondernemers voor start aanleg glasvezelnetwerk Achtersluispolder

Je kan nog aanhaken!

Goed nieuws! De vraagbundeling voor een snelle en betaalbare glasvezellijn in de Achtersluispolder is succesvol afgerond. De voorbereidingen voor de aanleg van het glasvezelnetwerk zijn begonnen.

Op dit moment worden de vergunningen aangevraagd en het netwerkontwerp gecreëerd. Na deze fase worden de graaf- en boorwerkzaamheden ingepland. De verwachting is dat het collectieve netwerk in de eerste helft van 2022 wordt opgeleverd.

Geen aansluitkosten tot 31 december
Je kan als ondernemer in de Achtersluispolder nog aanhaken! Tot eind december betaal je geen aansluitkosten. De eerder aangegeven actie wordt verlengd, zie ook hier.

Glasvezel aanleggen zonder overlast
Fore Freedom is een Nederlandse glasvezelleverancier en maakt, waar mogelijk, gebruik van een innovatieve manier om leidingen in de grond te leggen in gemeenten. De techniek die wordt gebruikt, bestaat al langer, maar wordt nog heel weinig ingezet bij het aanleggen van reguliere glasvezeltracés. Met deze sleufloze techniek is het niet nodig om geulen te graven en dat biedt verschillende voordelen. Zo is het veel milieuvriendelijker en wordt de overlast voor bedrijven drastisch verminderd en bereikbaarheid behouden. Fore Freedom, Agile Connected en Bright Futures zijn dit project in de Achtersluispolder opgestart.

Voor meer informatie kijk hier https://www.forefreedom.nl/achtersluispolder of bel Piet Smit van Agile Connected via 06-45888431.

Share Button