Goede Doelen Cheque naar vluchtelingen op Hembrugterrein

Jaarlijks reiken we de Goede Doelen Cheque uit aan een goed doel in de regio. Mede omdat we weer in een lock-down met maatregelen zaten en geen nieuwjaarsreceptie konden organiseren, hadden we in 2022 hier nog geen invulling aan gegeven.

Onlangs is het idee opgevat om het in te zetten voor de vluchtelingen die op het Hembrugterrein geplaatst zijn. Na contact met het Leger Des Heils dat daar opereert, bleek dat we het heel gericht konden inzetten met de aanschaf van rugtassen, broodtrommels en schoolgerei voor kinderen die geplaatst zijn. We zijn heel blij dat we de 1000 euro gericht hiervoor konden besteden en deze mensen hebben kunnen helpen. 

Share Button