Green Business Club Zaanstad ziet levenslicht

“Wat is de reden dat u zich bij deze stichting aansluit?” vraagt notaris Rik Jacobs aan de beoogde bestuursleden. Er volgt een stilte. Een hele korte. Het antwoord mag duidelijk zijn. “Omdat wij als bedrijfsleven, als ondernemers, een significante rol hebben in een duurzame samenleving en ervan overtuigd zijn dat samenwerken het verschil maakt.”

Aan het woord zijn Ruben Uitendaal van de ING bank, Wout van Laar van GZ OfficeXperience en Pieter Blok van Engie. Met z’n drieën vormen zij voor deze gelegenheid een kleinere delegatie van een grotere groep Zaanse bedrijven die er precies hetzelfde over denkt. Met de statuten op tafel en een geweldig uitzicht over Zaanstad (Zaannotarissen is gehuisvest in de watertoren in Assendelft op 9 – negen! – hoog) complimenteert de notaris ons met de juistheid van de stukken. “Ik heb er zelf ook wat bruikbare teksten uit kunnen halen.” De toon is gezet, Green Business Club Zaanstad een feit. Het is de negende lokale Green Business Club in Nederland die het levenslicht ziet.

Participeren in Green Business Club Zaanstad – voorheen was de werknaam Zaandelta – is een eenvoudig en toegankelijk middel om uw bedrijfsvoering te verduurzamen door kennisdeling en het uitvoeren van best practises. Waar mogelijk trekken participanten gezamenlijk op om duurzame projecten te kunnen realiseren in het gebied dat zij delen. Door deelname aan Green Business Club Zaanstad kan een bedrijf zich profileren als duurzame voorloper en ook daadwerkelijk bijdragen. Daarnaast heeft de club de gezamenlijke ambitie om verouderde bedrijventerreinen (Westerspoor, Zuiderhout) maar ook terreinen in ontwikkeling zoals HoogTij en Hembrug als duurzame gebieden op de kaart te zetten ter bevordering van het vestigingsklimaat en de leefbaarheid van deze gebieden. Green Business Club Zaanstad richt zich daarbij op 1. vastgoed – alles op, in en om het pand, 2. energietransitie – welkom warmtenet!, 3. logistiek/bereikbaarheid – een slimmere toe- en afvoer van producten, diensten én mensen en 3. de oprichting van een circulaire marktplaats – plastic in ruil voor koffieprut. Bijvoorbeeld 🙂

Wilt u zich ook aansluiten bij Green Business Club Zaanstad? Of meer informatie ontvangen? Stuur een mail naar marjan@greenbusinessclub.nl of kijk op de website www.greenbusinessclub.nl. Weten welke projecten andere lokale GBC’s reeds hebben gerealiseerd? Kijk dan op www.gbckennisbank.nl.

Share Button