Heeft u een calamiteitenplan?

In situaties als brand, een bommelding of explosiegevaar is het belangrijk om een kantoorgebouw zo snel mogelijk te ontruimen en de juiste instanties te waarschuwen. Om goed voorbereid te zijn op een calamiteit, is elke organisatie verplicht een calamiteitenplan te hebben. Leer verder–>

Share Button
CategorieënKVO