Hulp gezocht bij schouwronden

Komende week wordt het gebied weer geschouwd door enkele ondernemers. Alle vormen van overlast worden hierbij geregistreerd en doorgegeven aan de betreffende instanties.

U als ondernemer kunt ons hierbij ook helpen op verschillende manieren:
– zorg dat uw eigen terrein schoon is, maar kijk soms ook een paar meter verder.
– stapel geen afval of hout tegen uw pand aan vanwege brandveiligheid.
– in het voorjaar zal het onkruid weer weelderig groeien, houdt het bij!
– Wij kunnen extra ondersteuning gebruiken bij de schouwrondes. Wilt u een gedeelte, bijvoorbeeld rond uw pand of in uw straat, op uw hoede nemen? Neem contact met ons op via info@ovzz.nl!

Verdere meldingen over de openbare verlichting, afval, groen, (speel)voorzieningen, verkeer en bestrating, watergangen, riolering, bruggen, tunnels, viaducten, steigers of ongedierte kunnen rechtstreeks gemeld worden bij de gemeente via Slim Melden.

Mocht u structureel overlast ervaren in het gebied en de gemeente of instantie pakt dit niet op? Laat het ons weten via info@ovzz.nl, dan bespreken wij het in de werkgroep KVO waar alle instanties aan tafel zitten.

Share Button
CategorieënKVO