In Memoriam Bart Boudier

Dinsdag 5 januari jl. bereikte ons het droevige nieuws dat erelid en voormalig bestuurslid en werkgroeplid Kwaliteit & Infrastructuur Bart Boudier na een kortstondig ziekbed in zijn nieuwe woonplaats Nijmegen is overleden.

Bart zette al in 2005 zijn schouders onder de “oprichting” van de werkgroep Kwaliteit & Infrastructuur van ondernemersvereniging Westerspoor. Hij heeft daarin zitting gehad tot zijn vertrek in 2016. Aanvankelijk als gewoon werkgroeplid, later als bestuursvertegenwoordiger. Jarenlang vormden wij, samen met André Winthorst en Louis Verhoef de kern van deze werkgroep.

De werkgroep hield ieder kwartaal een schouw in het gebied op de onderdelen groen, bermen, watergangen, zwerfvuil, verlichting, bestrating, verkeerssituaties en -borden en illegale reclame-uitingen. Kortom, het verbeteren van het aanzicht van het gebied. Bart schroomde niet om hierbij buiten de deur te kijken, hoe anderen dat deden.

De werkgroep vergaderde ieder kwartaal met gemeentelijke vertegenwoordigers om de bevindingen te delen en verbeteringen aan te brengen. Moedeloos werden we soms van de vele nieuwe gezichten bij de gemeente, maar Bart bleef altijd strijdvaardig in het belang van de ondernemersvereniging. Bart onderhield, naast de nauwe contacten met de gemeente, ook veel gesprekken met politie, handhaving , beveiliging en brandweer.

Bart was een gezellige kerel die altijd voor zijn woord stond, ongelooflijk veel energie in het bestuur en in onze werkgroep heeft gestoken, betrouwbaar en zeer menselijk. Mede door zijn inspanningen zijn vele goede resultaten geboekt ter verbetering van diverse zaken op velerlei gebied.

Sinds zijn verhuizing uit de Zaanstreek heeft Bart in het mooie Nijmegen gewoond, waar zijn vrouw Anne vandaan kwam. Hij genoot van alle activiteiten die hij samen met haar heeft ondernomen na zijn pensionering.

Na zijn lidmaatschap van de ondernemersvereniging hebben de toenmalige werkgroepleden, op initiatief van Bart, nog nauwe contacten onderhouden, ondanks dat diverse leden elders in het land zijn gaan wonen. Ook dit tekende Bart, die al te maken kreeg met gezondheidsproblemen, hij bleef zeer actief. Rond de afgelopen feestdagen kreeg Bart slecht nieuws, maar dat dit zo snel zou gaan, verraste iedereen.

Wij, als toenmalige werkgroepleden, zullen Bart met zijn altijd positieve instelling missen en wensen zijn vrouw Anne en familie veel sterkte met het veel te vroege overlijden van Bart.

Dank je Bart voor je niet aflatende inzet, waardoor de Ondernemersvereniging een bijzondere groei doormaakte.

Goede reis!

Mede namens André Winthorst en Louis Verhoef,

Rien Siervogel, voormalig secretaris werkgroep Kwaliteit & Infrastructuur

Share Button