Innovatiestimuleringsregeling voor het MKB open

Vanaf 9 april kunnen innovatieve MKB-ers weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT).

Het is mogelijk subsidie aan te vragen voor:

  • Kennisvouchers voor de inhuur van expertise bij een kennisinstelling.
  • R&D-samenwerkingsprojecten voor de ontwikkeling van een product, productieproces of dienst met minstens één andere MKB-er.

Aanvragen voor kennisvouchers worden op volgorde van binnenkomst behandeld vanaf de openstelling op 9 april tot en met 10 september.

Bij R&D-samenwerkingsprojecten geldt een tendersystematiek. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend van 11 juni tot en met 10 september.

Dynova heeft voor verschillende bedrijven met succes subsidieaanvragen verzorgd voor de Innovatiestimuleringsregeling MIT. Neemt u contact met uw adviseur van Dynova op als u wilt bespreken of uw projectidee in aanmerking kan komen voor de MIT-regeling.

Investeringen in energiebesparing of opwekking

Gaat u dit jaar investeren in energiebesparing of in duurzame energieopwekking? Dan zijn er verschillende subsidieregelingen die financiële ondersteuning bieden. 

EIA 
Met de regeling Energie-investeringsaftrek kunt u de investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie voor 45% extra aftrekken van de winst. Dit levert gemiddeld 11% fiscaal voordeel op. Voorbeelden van investeringen die voor de EIA in aanmerking komen zijn een warmtepomp, HR-glas of zonnepanelen. 

MIA/Vamil  
Met de regeling Milieu-investeringsaftrek en Vamil kunt u, bij aanschaf van een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat, profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dit komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten willekeurig afschrijven.

SDE+ 

Bedrijven en instellingen die hernieuwbare energie produceren via biomassa, geothermie, water, wind of zon, kunnen een exploitatiesubsidie aanvragen binnen de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie. De SDE+ voorjaar 2019 is geopend van 12 maart tot en met 4 april. In het najaar komt er ook nog een openstelling. 

ISDE 
Via de Investeringssubsidie Duurzame Energie kunt u subsidie aanvragen op de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel. 

Subsidie sportaccommodaties  
Deze subsidieregeling is voor sportverenigingen die investeren in duurzame apparatuur op het gebied van verlichting, ventilatie & verwarming, tapwater, duurzame energieopwekking, toegankelijkheid en bouwkundige aanpassingen.  

DEI+
De subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie is bedoeld voor ondernemers die minder energie willen gaan verbruiken tijdens het productieproces, willen investeren in hernieuwbare energiebronnen of een innovatieve techniek hebben waarmee CO2 -emissiereductie gerealiseerd kan worden. De DEI+ kent 5 thema’s met elk een eigen budget, in totaal is er ruim 113 miljoen euro beschikbaar. De regeling is sinds begin februari geopend.

Neem contact met uw Dynova adviseur op om de voorwaarden en mogelijkheden voor uw situatie te bespreken. 

Share Button