Input gesprek Transformatie Achtersluispolder

OVZZ is betrokken in de Adviesgroep Transformatie Achtersluispolder. Hier is vorige week een kort gesprek over geweest en hier zal op 14 april een vervolg op komen. Eind mei zal de gemeente met een update komen voor een lange termijn planning. 

Hierin zal het gebied duidelijk worden waarbinnen de wens is woningbouw te creëren. Eind 2021 wordt een projectbesluit genomen met een financiële strategie en plan van aanpak deel 3. Er wordt nu gewerkt aan een principe nota. Naast de eerder genoemde punten die we aan de ondernemers in de Achtersluispolder hebben doorgestuurd, willen we duidelijkheid krijgen over het gebied waar het over gaat en hoe men omgaat met de milieu categorieën. Daarnaast willen we het belang van de werkgelegenheid benadrukken.

Heeft u punten die wij voor u kunnen bespreken? Laat het ons weten via info@ovzz.nl

Share Button