Inspraak OVZZ transformatie leidt tot motie

Ingediende moties transformatie Achtersluispolder vanavond in Raad

Op dinsdag 25 januari heeft voorzitter Rob Smits namens OVZZ ingesproken bij de raad over het principebesluit rond de plannen van de transformatie van de Achtersluispolder. Aan de hand hiervan is er een motie ingediend door VVD, CDA, CU en DZ. 

Rob Smits heeft tijdens de inspraak enkele pijnpunten neergelegd rond de onduidelijke plannen de Achtersluispolder te transformeren naar wonen-werken. De inspraak is hier te zien in het begin van de bijeenkomst. De bespreking van het Principebesluit start bij 3.10.00 uur op de video.

Naast dat de communicatie beter moet en de ondernemers willen participeren waar ze nu alleen geïnformeerd worden, zijn er nog veel vraagstukken: 

 • verhouding ten aanzien van de plannen van Amsterdam en het Hembrug.
 • de effecten van het plaatsen van windmolens.
 • de effecten op de voorzetting van het duurzaam ondernemen.
 • wonen en werken gecombineerd aan de hand van de milieu categorie.

DZ heeft een amendement ingediend om de Achtersluispolder vooralsnog te laten blijven zoals het is. Daarbij is er ook naar voren gekomen dat de financiën voor het onderzoek in het principebesluit er nog niet zijn.
 
Er is een motie ingediend door VVD/CDA/CU/DZ waarin men stelt:

 • Dat er eerst duidelijkheid moet komen met betrekking tot de (on)mogelijkheden van woningbouw in de Achtersluispolder.
 • Het van belang is de aanwezige bedrijven te koesteren en daarom nu geen besluiten te nemen voor de Achtersluispolder die ondernemers belemmeren in hun keuzemogelijkheden en toekomstplannen.

En men het college vraagt om parallel aan het onderzoek naar de (on)mogelijkheden voor woningbouw in de Achtersluispolder de volgende acties te ondernemen:

 • De Achtersluispolder als eerste bedrijventerrein binnen Zaanstad te nemen voor een uitgebreide sterkte/zwakte analyse;
 • De mogelijkheden te onderzoeken voor behoud van de huidige werkgelegenheid in de Achtersluispolder;
 • De mogelijkheden te onderzoeken voor bedrijfsverplaatsing vanuit de Achtersluispolder binnen Zaanstad;
 • Nu geen activiteiten te ontwikkelen die ondernemers kunnen beperken in hun bedrijfsvoering zoals het aanpassen van een milieucategorie;
 • De uitkomsten van de onderzoeken voor te leggen aan de raad en een moment van bezinning in te bouwen voor de toekomst van de Achtersluispolder.

Daarnaast heeft PVV Zaanstad een motie ingediend voor het behoud van de werkgelegenheid in de Achtersluistpolder.

Ook OVZZ heeft een brief opgesteld met punten die de partijen kunnen meenemen in de besluitvorming. Deze brief kun je hier vinden.

Het wordt vandaag, donderdag 3 februari, in de raad besproken. Wij hebben vertrouwen in een goede afloop en houden je op de hoogte.

Share Button