Interview Rob Karst over de Achtersluispolder in het NHD

Bedrijven op Achtersluispolder willen na onzekere tijden weer investeren: ’Ze moeten ook wel, want er is jaren niets gedaan’

Rob Karst: We hoeven niet opnieuw het wiel uit te vinden. Er moet alleen wel heel veel gebeuren’’© Foto Wim Egas

Nu de gemeente Zaanstad plannen voor woningbouw in de Achtersluispolder officieel heeft afgezwakt zien bedrijven weer toekomst. Zij willen weer investeren in uitbreiding en verduurzaming. Daar hebben ze elkaar voor nodig, want er is de voorbije jaren weinig tot niets gebeurd in Zaandam-Zuid. Tien bedrijven proberen woensdag om elkaar te vinden om verwachte, overkoepelende problemen samen aan te pakken.

Initiatiefnemer is de Ondernemers Vereniging Zaanstad Zuid. Rob Karst is bestuurslid van OVZZ, tevens actief binnen de Green Business Club Zaanstad. Die ijvert voor duurzaam ondernemen. ,,Bedrijven hebben vele jaren in onzekerheid geleefd over hun toekomst in de Achtersluispolder. Want wat betekent wonen pal naast hun bedrijf? Moeten ze concessies doen ten koste van de bedrijfsvoering? Worden ze praktisch gezien gedwongen te verhuizen en waarheen dan? En: wie gaat dit betalen? In zo’n situatie denk je niet aan vernieuwen en investeren. Gevolg is dat bedrijven nu een flinke inhaalslag moeten maken, terwijl er toch al veel te doen is op het gebied van duurzaamheid.’’

Wie er voor kiest om nu toch uit te breiden, vindt ineens Liander op zijn weg. ,,De capaciteit van het energienet is beperkt en bedrijven komen daar soms nu pas achter. In andere delen van de regio zijn bedrijven hier al al veel langer mee bezig. Zoals in Zaanstad-Noord. Daar is al jaren succesvol een eigen groene energiemaatschappij actief, zijn bedrijven betrokken bij verschillende onderzoeken en projecten. Omgekeerd voordeel is dat we daar juist van kunnen profiteren. We hoeven niet opnieuw het wiel uit te vinden. Er moet alleen wel heel veel gebeuren’’, vat Karst samen.

Elektrische bussen

Verschillende stichtingen en verenigingen hebben daarvoor hulp aangeboden. Zoals de Zaanse energiecoöperatie Saenz, de Green Business Club Zaanstad, OVZZ en specifieke kennis bij Bedrijventerreinaanpak.nl. Er is namelijk ook veel achterstallig onderhoud op het bedrijventerrein zelf. Maar ook de gemeente Zaanstad en de Rabobank die zichzelf klimaatdoelen hebben opgelegd doen mee.

Ondernemers op industrieterrein Achtersluispolder willen weer investeren in de toekomst.© Archieffoto Cees Hartman

Bedrijven die woensdag als initiatiefnemers aanschuiven zijn Sturm, Schaafsma, Overdie, Albert Keijzer, Baars & Bloemhoff, EBS Openbaar Vervoer, Americol en Pieter Bon. ,,Bedrijven die willen uitbreiden of veel energie gebruiken of in transitie zijn. Neem bijvoorbeeld EBS. Zij moeten overstappen naar elektrische bussen. Sturm wil uitbreiden en stuit op de grenzen van het elektriciteitsnet. Zo zijn er meer bedrijven. De problemen en uitdagingen zijn veelal dezelfde. Daarom is het beter om het samen te doen. Ga vooral niet in je eentje aan de slag, dan maak je het voor jezelf nog ingewikkelder; onnodig’’, vindt Karst.

Accu delen

Vanuit Saenz is er veel kennis omtrent zonnepanelen en grootschalige inkoop van groene energie. ,,In de Achtersluispolder heeft slechts vijf procent van de bedrijven zonnepanelen. Dat is veel minder dan elders. Ook is Saenz veel verder met initiatieven om energie die het ene bedrijf niet benut aan een ander te ’schenken’. Of om samen met andere bedrijven een aggregaat en industriële accu te delen. Er ligt ook nog een opgave voor alle bedrijven om voor 2030 van het gas te zijn. Vandaar weer: je moet het samen doen anders gaan we er echt niet komen.’’

Karst geeft toe dat er ook nog veel te winnen is door energiebesparende maatregelen in eigen huis. Noodzakelijke extra energie hoeft daarom niet alleen van buiten te komen. Hij noemt het een ’moreel appel’ dat op de eerste deelnemende bedrijven wordt gedaan. ,,Als zij elkaar woensdag vinden in de overtuiging dat we samen moeten optrekken, dan kunnen we fase twee in. Dat is onderzoeken en aanbieden van alternatieven. Fase drie is de uitvoering ervan. We hopen dat bedrijven zich in de tussentijd aansluiten bij de initiatieven. Ontbreekt die wil, dan houdt het op. Voor iedereen, en dat geloof ik niet.’’

Share Button