Jaarverslag van de Voorzitter over het verenigingsjaar 2020

 Jaarverslag van de Voorzitter over het verenigingsjaar 2020

Vorig jaar waren we precies op tijd met het houden van onze algemene ledenvergadering. Onwennig en wat lacherig gaven we elkaar geen hand, hoestten we in onze elleboog en hadden we werkelijk nog geen enkel idee wat ons boven het hoofd hing.

We zijn een jaar verder. Er is bizar veel gebeurd. Er is geen enkele fysieke bijeenkomst geweest en voorlopig zit dat er waarschijnlijk ook niet in. En een jaar verder betekent ook een jaar weer afsluiten.

Het verenigingsjaar 2020 is voor de vereniging het jaar van de Corona-pandemie geweest.

Het bestuur en de werkgroepen zijn in 2020 opnieuw met volle energie en inzet bezig geweest de belangen van de leden te behartigen.

Met onze terugblik op 2020 kiezen we als OVZZ om als vereniging echt ook een vereniging te zijn. We hebben in 2020 meer verbinding gezocht met de leden en instanties zoals de gemeente. Wij zijn tevreden met de elke keer verbeterende relatie met het gemeentebestuur en de samenwerking met diverse lokale, regionale en landelijke vertegenwoordigers. In 2020 hebben we met de ondernemersvereniging meer business partners geworden op met name het thema infrastructuur. We dachten mee in het Zaans Mobiliteitsplan, we participeerden bij de Green Business Club, houden contact met regionale ondernemingsverenigingen We namen deel aan de Noordzeekanaal-alliantie.

In 2020 hebben we:

 • Nieuwe bestuursleden geworven en aangenomen;
 • collectieve inkoop verder vormgegeven met nieuwe aanbieders;
 • werkgroep Duurzaamheid meer uitgebouwd, geprofessionaliseerd en gefocust;
 • gesprekken met raadsleden, de burgemeester en wethouders gehad;
 • een actievere planmatige ledenwerving doorgezet;
 • met de werkgroep Transformatie ons standpunt vanuit ondernemerschap gedeeld met adviesgroep;
 • Ons georiënteerd op de opzet van een BIZ;
 • Borden laten vernieuwen;
 • Speerpunten 2021 vastgesteld: Gebiedsgericht APS, Balkenhaven, Thorbeckeweg met thema’s Verbinden, Organiseren, Bewustwording, Zichtbaarheid;
 • Een aanzet tot concrete samenwerking met SAENZ gemaakt;
 • Opties tot camerabeveiliging in het gebied onderzocht.

Het Bestuur bedankt de leden wederom voor hun inzet en tijd die zij aan de werkgroepen besteden.

Namens het bestuur van OVZZ

Voorzitter
Rob Smits

Share Button