Leden geven akkoord op fusie

Leden, bedankt voor uw positieve stem!

Tijdens de algemene ledenvergadering van 28 mei jl. hebben we het quorum gehaald om de fusie met BIA en Zaandelta doorgang te geven. Van de leden die hebben gestemd, heeft iedereen vóór gestemd.

De stukken liggen nu bij de notaris voor de verdere afhandeling. Het bestuur en de werkgroepen zijn druk bezig met het vormgeven en invullen van de verschillende disciplines. Onder andere de volgende werkgroepen worden ingevuld of zijn inmiddels al actief:

  • Werkgroep Transformatie Achtersluispolder – diverse ondernemers uit de Achtersluispolder houden vinger aan de pols over de plannen vanuit de gemeente om wonen te combineren met werken op de Achtersluispolder. Vanuit de ondernemersvereniging in Amsterdam, de ORAM, krijgen we input en advies hoe dit het beste aan te pakken.
  • Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen – op de beide terreinen is het KVO certificaat van kracht. De verschillende instanties als politie, brandweer etc. werken al op beide gebieden, dus samenvoegen is redelijk eenvoudig.
  • Werkgroep Kwaliteit en Infrastructuur – Zaandelta werkte met een werkgroep die zelf het gebied schouwden en BIA maakte gebruik van Parkmanagement. Er wordt nog besproken hoe dit samen in te vullen. Daarnaast zijn we vanuit deze werkgroep vertegenwoordigd in de adviesgroep over de herinrichting van de Thorbeckeweg/Wibautstraat.
  • Werkgroep Communicatie/Evenementen – omdat er al diverse bijeenkomsten samen georganiseerd zijn afgelopen jaar, werkte BIA en Zaandelta al samen in deze werkgroep. Extra uitdaging is nu het samenvoegen van de diverse communicatiemiddelen.
  • Werkgroep Duurzaamheid – er zijn een aantal gegadigden die hebben aangegeven duurzaamheid op de agenda te willen zetten. Deze ondernemers komen binnenkort samen om de doelstellingen te omschrijven.

De zoektocht naar een nieuwe voorzitter is inmiddels gestaakt. Interim-voorzitter Rob Smits heeft aangegeven de komende tijd de werkzaamheden voort te zetten en als voorzitter op te treden. Met ondersteuning van vice-voorzitter Herm Nieste en het overige bestuur gaat dit geheel naar wens en zijn wij hier heel enthousiast over!

Heeft u vragen of opmerkingen? We horen het graag!

Share Button