Verslag ledenbijeenkomst Gras Wood Wide

Op woensdag 25 april vond de ledenvergadering van Business Network Zaandelta plaats bij lid Gras Wood Wide op de Simon Spiersweg 10.

Om 12 uur verwelkomde voorzitter Herm Nieste de aanwezige leden. Tijdens het officiële gedeelte van de Algemene Leden Vergadering werd er meer verteld over de plannen van Zaandelta het komende jaar en de gedane zaken in 2017. Zo is er in 2017 een jubileumfeest gevierd voor het 25 jarig bestaan van Zaandelta, wordt de samenwerking met verschillende bedrijventerreinen opgepakt en versterkt en is het lidmaatschap bij ZON voorlopig stopgezet.

Verbinden ondernemers en scholen
Zaandelta is bezig met gesprekken om aan te haken bij ’t Lokaal; een initiatief van bedrijvenvereniging BVNM om ondernemers en scholen te verbinden.

Hercertificering KVO
Voor de zomer zal Zaandelta een enquête versturen over het Schoon, Heel en Veilig maken en houden van het Zaandelta-gebied om de hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen te waarborgen. Een oproep aan alle ondernemers om deze in te vullen!

Lars van Wijngaarden benoemd tot penningmeester
Tijdens de Algemene Leden Vergadering is Lars van Wijngaarden, Rabobank, gekozen tot penningmeester bij Zaandelta. Lars volgt Daniëlle Bond op, die vanwege een carrière-switch niet meer in het gebied werkzaam is.

Leden zullen de notulen van de ALV binnenkort ontvangen.

Green Business Club

Na het officiële gedeelte heeft Marjan Hoffman, kwartiermaker voor de Green Business Club Zaandelta meer verteld over de stichting.

Vanuit de gemeente Zaanstad en Business Club Nederland is een initiatief ontstaan om een lokale Green Business Club (GBC) in Zaanstad op te richten bestemd voor het Zaandelta gebied. De twee bedrijventerreinen Westerspoor en Zuiderhout in Zaandam bieden voldoende potentie voor een GBC. Zaanstad heeft duurzaamheid, toerisme en de koppeling tussen bedrijven, (lokale) overheden en ondernemers hoog in het vaandel staan. De komst van een GBC zal een stevige impuls kunnen geven aan de samenwerking en een duurzame toekomst in het gebied.

Marjan Hoffman is aangesteld als kwartiermaakster en is in 2017 bezig geweest met de oprichting van de Stichting Green Business Club Zaandelta en het aantrekken van stakeholders en participanten. Er zijn inmiddels diverse bedrijven die willen aanhaken, zoals Engie, GZ officeXperience, Dynova Innovatieadvies, Cabot Norit, Devcon Ecosystems en ING Bank. Enkele andere ondernemers zijn ook al geïnteresseerd. Mochten er bedrijven zijn die ook willen participeren of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Marjan Hoffman, marjan@greenbusinessclub.nl. Hier vindt u de website van GBC Zaandelta: http://greenbusinessclub.nl/zaandelta/.

Gras Wood Wide

Gastheer de heer Gras, directeur van Gras Wood Wide, heeft meer verteld over het bedrijf, het ontstaan, de historie en de werkzaamheden. Aansluitend mochten de aanwezigen genieten van een heerlijke lunch een een rondleiding over het terrein en in het bedrijf.

Share Button