Meld overlast via de app Slim Melden Zaanstad

Klachten over de openbare ruimte kunnen nu sneller en efficiënter gemeld worden met een nieuwe app die de gemeente heeft aangeschaft en die Slim Melden heet. Dubbele meldingen worden ermee voorkomen en klachten kunnen snel en eenvoudig worden doorgegeven.

Bewoners en bedrijven hadden al twee mogelijkheden om knelpunten in de openbare ruimte te melden, via de gemeentelijke website of telefonisch via het nummer 14 075. De digitale applicatie op telefoon, tablet of computer komt daar nu bij. De locatie van een probleem kan op een kaart worden aangeven en daarna zijn er twee keuzes: een melding op een specifiek object of een zogenoemde vrije melding. In het eerste geval wordt een specifiek object op de kaart aangeklikt, zoals een afvalbak of een lantaarnpaal. Deze objecten zijn door de gemeente op de kaart gezet en zichtbaar in de vorm van pictogrammen.

Foto’s meesturen

Een vrije melding kan overal worden gedaan en er kunnen ook foto’s worden toevoegd. Op de kaart is te zien of iemand anders al een melding heeft gedaan over hetzelfde onderwerp of op dezelfde locatie en de situatie dus bij de gemeente bekend is. Slim Melden kan voor de volgende soorten meldingen worden gebruikt:

 • Openbare verlichting;
 • Afval;
 • Groen;
 • (Speel)voorzieningen;
 • Verkeer en bestrating;
 • Watergangen;
 • Riolering;
 • Bruggen, tunnels, viaducten en steigers;
 • Ongedierte.

De app heeft een eenvoudig meldformulier met een aantal standaard invulvelden. Bij specifieke overlastmeldingen heeft de gemeente meer informatie nodig en is hij niet te gebruiken. Voor dit soort meldingen moet nog steeds gebruik worden gemaakt van de website of de belfunctie van de telefoon. De volgende meldingen kan een burger daarom alleen doen via de huidige kanalen;

 • Overlast door horeca of evenementen;
 • Overlast door jeugd of andere hangpersonen;
 • Overlast door geluid, stank, geparkeerde voertuigen, geplaatste voorwerpen of honden.

Terugkoppeling of contact met de melder vindt alleen plaats wanneer deze daarvoor kiest; anoniem blijven kan ook. Dat kan de melder zelf aangeven. De app is volgens het college ‘snel, eenvoudig en intuïtief’. Op de kaart is ook na te gaan of een melding verholpen is. ‘Met de app willen we de tevredenheid bij de afhandeling van meldingen vergroten. Andere gemeenten hebben goede ervaringen met de app Slim Melden. Zo wordt hij ook gebruikt in Utrecht, Groningen, Enschede, Bergen op Zoom en de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten,’ aldus het college in een uitleg aan de raad.

Meer informatie: https://bestuurlijknieuws.nl/slim-melden-nieuwe-manier-van-meldingen-doen-in-openbare-ruimte/

Share Button