MIT R&D-samenwerking: aanvragen voor 10 september

Als innovatieve MKB-er kunt u weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT) voor de ontwikkeling van een product, productieproces of dienst met minstens één andere MKB-er. Uiterlijk 10 september moet uw aanvraag zijn ingediend. Beoordeling vindt plaats aan de hand van criteria binnen de tendersystematiek. Dit betekent dat u alleen subsidie krijgt als u voldoende punten scoort.

Wij hebben voor verschillende bedrijven en in verschillende regio’s met succes subsidieaanvragen verzorgd voor de Innovatiestimuleringsregeling MIT. Neem contact op met uw subsidieadviseur als u wilt bespreken of uw projectidee in aanmerking kan komen voor de MIT-regeling. Voor meer informatie kunt u ook bij ons terecht via info@ovzz.nl.

Share Button