Motie extra onderzoek Transformatie Achtersluispolder aangenomen

Vorige week hebben we een bericht gestuurd over de motie die is ingediend voor extra en sneller onderzoek voor de plannen voor de transformatie van de Achtersluispolder aan de hand van onze inspraak bij de Raad.
 
Gisteren, donderdag 3 februari, is de motie van VVD, CDA, CU en DZ in de gemeenteraad aangenomen.
 
Dit houdt in dat de Gemeente Zaanstad in samenspraak met de ondernemers in de Achtersluispolder eerst gaan kijken naar de sterkte/zwakte analyse van ons gebied.
 
Verder zal er duidelijkheid komen met betrekking tot de (on)mogelijkheden van woningbouw in de Achtersluispolder. De aanwezige bedrijven zullen gekoesterd worden. Men zal nu nog geen besluiten nemen die ondernemers kunnen belemmeren in hun keuzemogelijkheden en toekomstplannen. 
 
Daarna zal men met de stakeholders bezinnen wat realistisch is qua transformatie van ons bedrijventerrein.
 
Dit is heel goed nieuws! Het geeft de ondernemers sneller en meer duidelijkheid over de mogelijkheden. De gemeenteraad heeft toegezegd sneller dan de eerder aangegeven 2,5 jaar te komen met concrete mogelijkheden. 
 
Daarnaast wordt ook echt gekeken naar de daadwerkelijke economische mogelijkheden van het gebied en niet naar de verwachtingen op basis van plannen.

We houden je op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.

Share Button