Onderzoek OVZZ | wat vind je van de transformatie?

De gemeente Zaanstad heeft plannen om 4500 woningen te bouwen in de Achtersluispolder. Dat betekent dat het bedrijventerrein zou kunnen transformeren naar een gemengd woon-werkgebied. Dit zal gevolgen hebben voor de bedrijvigheid in het gebied.

In de gemeenteraad wordt in februari 2023 een besluit genomen. Het is van belang om de stem van de ondernemer mee laten tellen in dat besluit. De Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid (OVVZZ) wil daarom weten wat er nu leeft onder alle ondernemers in de Achtersluispolder. Wat vindt u van deze transformatie en wat zullen de gevolgen zijn voor uw bedrijf. U wordt daarom vriendelijk verzocht even tijd te maken voor dit onderzoek.

Onderzoeksbureau Strabo voert het onderzoek uit. In de week van 10 t/m 14 oktober komt een medewerker van Strabo bij u langs met een schriftelijke vragenlijst. Er zijn drie opties:

  • U vult de enquête in en deze wordt een week later bij u opgehaald.
  • U vult de enquête in en stuurt deze zelf met een retourenvelop naar het antwoordnummer van Strabo.
  • U vult de enquête online in gebruik makend van de volgende link strabo.nl/achtersluispolder

De medewerker van Strabo spreekt met u af welke optie uw voorkeur heeft.

Strabo verwerkt de resultaten. De anonimiteit van de gegevens is gegarandeerd, de enquêtes blijven in bezit van Strabo en gegevens van individuele bedrijven worden niet gedeeld met derden.

De resultaten van het onderzoek worden gedeeld met alle ondernemers in de Achtersluispolder, ook de niet-OVZZ-leden.

Heeft u vragen over het onderzoek dan kunt u zich wenden tot Jeroen Verwaaijen van Strabo (verwaaijen@strabo.nl of 06-50528777) of Vincent van Vliet van de OVZZ (vvanvliet@sturmzaandam.nl of 06 – 52 09 03 96).

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Share Button