Online overleg opvang asielzoekers Achtersluispolder

Goed gedrag belangrijk voor bewoners COA boot

Op donderdag 25 heeft OVZZ een online vragenuur georganiseerd met de betrokkenen van de COA boot in de Achtersluispolder en de ondernemers. Hierbij waren Eric van Druenen aanwezig als wijkmanager vanuit gemeente Zaanstad, Myra Koomen als coƶrdinator van de COA boot en Thara Wielaart namens De Sluis. De Sluis verzorgt de dagbesteding van de asielzoekers.

Gebaat bij goed gedrag
Locatie manager Myra Koomen is vanuit de COA veel aanwezig op de boot en het aanspreekpunt. Myra wil benadrukken dat het om mensen gaat die uiteindelijk in aanmerking komen voor een status in Nederland. Deze mensen zijn dus gebaat bij goed gedrag en de juiste inzet. Deze mensen zullen niet doelbewust voor overlast zorgen.

Locatie voor dagbesteding en projecten
Er wordt op dit moment nog gezocht naar een geschikte locatie om de asielzoekers overdag een passende invulling te geven. Thara Wielaart zal namens De Sluis deze invulling verzorgen. De Sluis is een stichting die nieuwkomers op allerlei manieren ondersteunt om letterlijk en figuurlijk de weg te vinden in Zaanstad.

Profiteren van aanwezigheid COA opvang
OVZZ heeft dit moment ook aangegrepen om te kijken of deze mensen projecten voor de ondernemersvereniging kunnen aanpakken, zoals het schoon, heel en veilig houden van het gebied. Hierbij valt te denken aan het opruimen van zwerfvuil en onkruid. Weet je als ondernemers projecten die deze mensen kunnen oppakken? Laat het ons weten via info@ovzz.nl.

Daarnaast heeft Bas Schipper namens Baars en Bloemhoff onder de aandacht gebracht dat er meer gestrooid moet worden tijdens de winterdagen. Het strooibeleid richt zich met name op bewonersgebieden. Nu wij bewoners hebben in de Achtersluispolder, zou het strooibeleid uitgebreid kunnen worden wat ook voor de ondernemers aantrekkelijk is.

Hulp voor ondernemers
Er zijn behoorlijk wat bewoners die graag vrijwilligerswerk willen doen, dus wellicht heb je als ondernemer een klusje. Het mag geen reguliere arbeid vervangen, maar alle extra klussen worden graag opgepakt. Vanuit COA wordt gezorgd voor een bescheiden betaling, evenals een contract wat de betrokken bewoner tekent. Zou wel fijn zijn als de betreffende ondernemers de benodigde materialen ter beschikking stellen voor het uitvoeren van deze vrijwilligerswerkzaamheden. Dus heb je als ondernemer een klus, laat het weten aan myrakoomen@coa.nl.

Veiligheid
OVZZ heeft wel gewaarschuwd voor de veiligheid van de mensen die te voet richting het centrum trekken. Er is geen pendelbus beschikbaar. De Achtersluispolder is niet ingericht voor wandelaars wat bij het oversteken voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Myra geeft aan dat hier aandacht aan wordt besteed.

Vragen, opmerkingen, overlast?

Zijn er vragen of opmerkingen? Ervaar je op wat voor manier dan ook overlast of heb je tips? Myra Koomen is te bereiken via myrakoomen@coa.nl. Thara Wielaart is voor de Sluis te bereiken via noodopvang@taalcafedesluis.nl. Andere vragen kunnen uiteraard naar info@ovzz.nl.

Share Button