Ontwikkelingen transformatie Achtersluispolder

Er zijn ontwikkelingen in de stappen die Gemeente Zaanstad wil nemen inzake de Ontwikkelstrategie Achtersluispolder. Als OVZZ hebben we een werkgroep die traject vanuit ons gebied volgt. In het tweede kwartaal 2021 is men van plan een besluit voor te leggen aan de raad.

Dit besluit is een zogenaamd principebesluit dat gezien kan worden als vertrekpunt naar transformatie. Een stuk dat nog steeds op hoofdlijnen is, maar waar wel een route in staat hoe te komen tot uitvoering. De leden in de Achtersluispolder hebben hierover een mail van ons ontvangen. Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@ovzz.nl

Share Button