Opzegging lidmaatschap ZON

In november heeft Zaandelta een enquête verstuurd aan haar leden waarin onder andere de toegevoegde waarde van het lidmaatschap van Zaandelta bij het Zaans Ondernemers Netwerk aan de orde kwam. Het bestuur was van mening dat in 2017 geen resultaten zijn behaald, de reden waarvoor Zaandelta aangesloten is bij ZON. Zaandelta heeft dit bij haar leden neergelegd om te informeren hoe daar over gedacht werd. Uit deze enquête is naar voren gekomen dat het merendeel van onze leden niet voldoende nut en noodzaak zien bij het lidmaatschap bij ZON. Om deze reden heeft Zaandelta haar lidmaatschap voor 2018 stopgezet. Begin van het jaar gaan de besturen aan tafel om te bespreken in hoeverre een lidmaatschap in een latere periode weer aan de orde kan zijn. Heeft u hier vragen over? U kunt contact met ons opnemen via info@zaandelta.nl of het secretariaat via 06-51489273.

Share Button